Koridor urychlí dopravu

nove logo 400Jihočeský kraj letos vkládá do železniční dopravy 578 milionů Kč, státní dotace činí 182 milionů. Bez podpory by bylo vzhledem k nákladům železničních dopravců problematické udržet současný rozsah dopravy. „Některé obce i cestující veřejnost by si přály tento rozsah navýšit, nutno ale přihlédnout k frekvenci cestujících ve vztahu k ekonomice provozu a položit si rovněž otázku, zda omezit ve prospěch dopravní obslužnosti prostředky například na školství, zdravotnictví či investice do silnic II. a III. třídy,“ říká Radek Šíma z Oddělení informací a styku s veřejností Jihočeského kraje.

Ve spolupráci se SŽDC s.o. na základě společného Memoranda usiluje Jihočeský kraj také o zlepšení technického stavu regionálních tratí. Aktuálně probíhá revitalizace tratě České Budějovice – Volary. „Je pravda, že v důsledku velmi slabé frekvence jsme ukončili v minulých létech objednávku osobní dopravy na tratích Dívčice – Netolice a Číčenice – Týn nad Vltavou a nahradili ji autobusovým konceptem,“ vysvětluje Radek Šíma. Kraj nemá zájem dopravu na regionálních tratích dále omezovat, neboť v řadě případů nelze zajistit přepravu cestujících do škol, zaměstnání či k lékaři jinak než vlakem. „Důležité bude, aby došlo k zlepšení stavu vozového parku na těchto tratích, aby tak byly plně využívány jejich parametry ke zkrácení cestovních dob a byla celkově zatraktivněna osobní přeprava na úroveň 21. století. Současné smlouvy s železničními dopravci končí v roce 2019. Ať již bude zvolena forma nabídkového řízení či přímého zadání, budeme i na regionálních tratích trvat na zajištění takových kvalitativních parametrů, které tento záměr naplní,“ uvádí dále Radek Šíma.

RYCHLEJŠÍ SPOJENÍ DO KRAJSKÉHO MĚSTA

Kraj do železniční infrastruktury přímo neinvestuje, ale ve spolupráci se SŽDC se podílí na opravě či modernizaci vybraných železničních přejezdů na silnicích II. a III. třídy. Pokud se týká železničních zastávek, přispívají na zlepšení jejich stavu jednotlivé obce. Kraj inicioval ve spolupráci s městy výstavbu nových železničních zastávek, aktuálně v Táboře a Písku, podpora měst spočívá v zajištění přístupových komunikací, osvětlení případně terénních úprav u těchto zastávek.

V současné době na území Jihočeského kraje probíhá masivní investiční výstavba na 4. tranzitním železničním koridoru. Po dokončení rozhodujících akcí na této trati by kraj chtěl zavést rychlejší železniční spojení z Tábora a Jindřichova Hradce do krajského města. „V souvislosti s přípravou integrovaného dopravního systému uvažujeme obdobně v případě Strakonic a Písku. Podmínkou je ovšem zkvalitnění parku kolejových vozidel, zejména v elektrické trakci. Zde se naskýtá možnost využití prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 2 a uděláme vše pro to, aby nebyla promarněna,“ přibližuje další plány kraje Radek Šíma. Upozorňuje ale také na skutečnost, že stejně jako v jiných krajích, i na jihu Čech došlo v souvislosti s postupující motorizací společnosti poklesu poptávky po regionální železniční dopravě, na kterou musel kraj reagovat. Pokud se týká nákladní přepravy, významný pokles v minulých létech nastal v souvislosti s omezením výroby některých podniků i snížením rozsahu přepravy pevných paliv. „Jihočeský kraj má zájem na tom, aby část přeprav přešla ze silnice na železnici, a částečně se to daří. Rozhodující jsou ale cenové a dodací podmínky nákladních dopravců například ČD CARGO. Naším přáním by bylo, aby se vrátila část přeprav dřeva z jihočeských lesů, převážená po silnici, zpět na železnici. Je to ale na dohodě smluvních stran, kterou určitě podpoříme,“ popisuje krajské plány Radek Šíma.

V LÉTĚ NARŮSTÁ ZÁJEM

Specifikem Jihočeského kraje je nárůst rozsahu osobní přepravy v letních měsících, kdy nápor turistů u některých vlaků, především v turisticky atraktivních oblastech, dosahuje kapacitní možnosti. V kraji je mimořádně oblíbena cyklistika a tak některé vlaky na zajímavých tratích jsou objednávány s přihlédnutím k narůstajícím požadavkům na přepravu jízdních kol. Jedná se například o šumavské tratě, Třeboňsko apod. Podle Radka Šímy je třeba ocenit aktivity Českých drah, které mají v Jihočeském kraji nejrozšířenější síť půjčoven jízdních kol v republice a tyto služby zajišťují za výhodných podmínek pro cestující veřejnost. V této souvislosti je nutno uvést i speciální vlaky pro přepravu vodáků, které kraj objedná v roce 2016 na neděle letního období v úseku Boršov – České Budějovice, aby tak pokryl poptávku rekreantů sjíždějících Vltavu. V zimním období se pak cestující mohou setkat se skivlaky. Finančně kraj podpořil v minulých létech například ten, který jezdí z Tábora do Lipna nad Vltavou. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji