Komentář Jitky Ježkové

Momentálně MŠMT nedisponuje žádným investičním programem v oblasti škol zřizovaných krajem. Je ale realizován program pro školy zřizované obcemi a městy, a to k řešení nedostatku výukových kapacit. Pro programové období let 2014-2021 bude poskytnuta částka ve výši 1,5 mld. Kč, v prvních dvou letech realizace již byla rozdělena dotace ve výši 400 mil. Kč.
Na začátku letošního roku odešlo za školství asi 1300 nekvalifikovaných učitelů. Předpokládáme, že k dalším odchodům došlo na konci tohoto školního roku. Tím, že tito učitelé odešli, získali pracovní příležitost ti učitelé, kteří mají kvalifikaci, ale nenašli uplatnění. Podle zákona o pedagogických pracovnících mohou školy od roku 2015 zajišťovat výuku zásadně pouze učiteli, kteří získali předepsanou odbornou kvalifikaci. Pokud škola prokazatelně nemůže zajistit výuku s odbornou kvalifikací, nadále má možnost zajistit vzdělávání po nezbytnou dobu pedagogickým pracovníkem bez předepsané odborné kvalifikace. Kontrola kvalifikovanosti pedagogického sboru a dodržování zákona o pedagogických pracovnících je součástí kontrol, které na školách provádí Česká školní inspekce. O personální situaci ve škole se  může zajímat i zřizovatel a školská rada.

Jitka Ježková, vedoucí, vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji