Kraj má od státu o 65 milionů méně

starecRadní Pardubického kraje schvalovali rozdělní financí pro sociální služby, a to jak ze státních, tak i krajských a evropských prostředků. Dotace musí ještě projít jednáním Zastupitelstva. K zabezpečení základní sítě služeb ale letos chybí kraji 65 milionů ze státního rozpočtu.

Od státu jsme letos sice dostali 812 milionů korun na sociální služby, ale v tom není zohledněno vládou schválené sedmiprocentní navýšení platů a navýšení zvláštního příplatku. Přestože jsme na nedostatečnou výši prostředků pro rok 2019 upozorňovali jak MPSV, tak i poslance ještě před schvalováním státního rozpočtu, nebylo to nijak akceptováno,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola. Kraj požadoval na letošní rok z dotace Ministerstva sociálních věcí 1 023 milionů korun, což by umožnilo i mírný rozvoj potřebných služeb a kapacit.

Dalším faktorem, který letos negativně ovlivňuje financování sociálních služeb je výpadek ve financování některých služeb sociální prevence z individuálních projektů hrazených dosud z dotací Evropské unie. Jen v Pardubickém kraji činí tento deficit více než 40 milionů korun ročně. „V evropských projektech nám pokračují pouze dvě služby v celkové roční výši 75 milionů korun.  Jedná se o služby azylových domů pro rodiny s dětmi pro roky 2019 – 2021 a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pro rok 2019. V loňském roce jsme z individuálních projektů čerpali celkem 118 milionů korun,“ vysvětluje Pavel Šotola.

Pardubický kraj letos zahajuje také víceleté financování sociálních služeb z krajského rozpočtu na období 2019-2021. „Aby poskytovatelé sociálních služeb především z neziskové oblasti měli alespoň nějakou jistotu ve financování, přistoupili jsme k financování služeb na tři roky. To zajistí v dalších letech rychlejší převod prostředků na účty poskytovatele služeb a celkové snížení administrace,“ dodává Šotola.

V síti služeb Pardubického kraje je registrováno na 130 poskytovatelů a 300 jednotlivých sociálních služeb. Jsou financovány vícezdrojově, z dotací MPSV, kraje, obcí, EU, od klientů a z dalších zdrojů jako jsou nadace a dary. (pak)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji