Komentáře

Miroslav Novák k sociálním službám

novak miroslavPotřeby sítě sociálních služeb, stejně jako požadavky poskytovatelů, každoročně o stovky milionů korun převyšují naše rozpočtové možnosti. Tento stav se ani po přechodu dotačního řízení na kraje zásadním způsobem nezměnil, nicméně se domnívám, že jde krok správným směrem. Náš kraj je tak vzhledem k dobré spolupráci s obcemi blíž potřebám občanů než ústřední orgán státní správy, takže umí efektivně a hospodárně směřovat finanční prostředky vzhledem k podrobnější znalosti území a potřebnosti jednotlivých sociálních služeb ke konečným příjemcům, tedy poskytovatelům sociálních služeb.

Číst dál

Komentář Věry Kreníkové k tématu odpadového hospodářství

Na Fakultě životního prostředí máme výuku odpadového hospodářství v několika výukových programech. Studenty seznamujeme se základní problematikou odpadů, tj. od platné legislativy až po využití odpadů jako druhotných surovin. Vyjádření k problematice třídění odpadů, pravděpodobně komunálních, jestliže se jedná o obce, tj. tendence produkce těchto odpadů, jejich třídění, využití v rámci recyklace a pod. Mohu pouze říci, že všechny tyto oblasti nakládání s odpady mají vzrůstající tendenci.

Číst dál

Prezident Miloš Zeman k 15 letům krajů

zemanPrezident Miloš Zeman se jako vrcholový politik významnou měrou podílel na vzniku současných krajů. Pro aktuální vydání Krajských novin k patnáctému výročí znovuobnovejí krajských samospráv napsal komentář.

Číst dál

Komentář Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje k tématu...

netolickyVelkým tématem letošního roku jsou opravy silnic II. a III. třídy. Vítáme, že po patnácti letech vznikl na Státním fondu dopravní infrastruktury grantový program, který slibuje krajům pět miliard korun na tyto účely. Pardubický kraj už má připravené projekty za 630 milionů korun a dostatečný zásobník dalších projektů. Starat se o silnice v délce 3 200 kilometrů není jednoduché. Kraje na tyto silnice nedostaly od státu žádné prostředky a v minulosti byly v péči o ně odkázány jen na evropské fondy.

Číst dál

Komentář Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje k tématu...

bubenicekVážení čtenáři, jsem rád, že se spolu potkáváme na těchto stránkách i v novém roce. Pro nás v Ústeckém kraji bude rok 2015 obzvlášť významný. Slavíme totiž letos 15. výročí vzniku krajů. Na obyvatele našeho kraje i turisty čeká mnoho akcí. Kromě těch už tradičních, jako je Reprezentační ples Ústeckého kraje nebo Den záchranářů, plánujeme i volný vstup do všech našich příspěvkových organizací, jako jsou muzea a galerie. Občané se budou moct podívat i na Krajský úřad nebo se s celou rodinou vypravit na zábavné odpoledne v rámci Dne Ústeckého kraje.

Číst dál

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji