Zlínský kraj bude mít vyrovnaný rozpočet

Zlin 21BudovaRozpočet Zlínského kraje na rok 2019 projednali krajští radní a doporučili zastupitelstvu jeho schválení. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou tedy rozpočtovány ve stejném objemu jako celkové výdaje, a to 11 miliard 971 milionů 890 tisíc korun.

Chceme dodržet zásadu vyrovnaného rozpočtu v období ekonomického růstu. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje. Nepočítáme s čerpáním žádného úvěru, naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun," uvedl Jiří Sukop, statutární náměstek hejtmana, zodpovědný za oblast krajských financí, rozpočtu a majetku.

Ve srovnání s rokem 2018 se celkové příjmy krajského rozpočtu navýšily o téměř 1,4 miliardy korun. Zhruba ze dvou třetin jde o přijaté transfery a z jedné třetiny o vlastní příjmy. U vlastních příjmů je předpokládáno vyšší plnění zejména u sdílených daní a splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Fondu Zlínského kraje, a to v důsledku proplácení dotací u projektů financovaných z EU. V oblasti dotačních příjmů je zohledněn deklarovaný nárůst u dotací ze státního rozpočtu, zejména pak na přímé vzdělávací výdaje, poskytování sociálních služeb a financování akcí v oblasti silničního hospodářství.

Co se týká celkových výdajů rozpočtu, ve srovnání s rokem 2018 došlo k jejich navýšení o 915 milionů korun. Největší objem výdajů spadá do oblasti neinvestičních transferů. Jedná se zejména o dotace na přímé výdaje na vzdělávání (6 miliard korun) související s očekávaným navýšením platů ve školství. Další významnou položkou ve výdajích je dotace pro poskytovatele sociálních služeb (více než 1 miliarda). Sociální oblast je v rozpočtu posílena také z vlastních zdrojů, konkrétně výdaje směřující na zabezpečení odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. V oblasti dopravy byly navýšeny výdaje na dopravní obslužnost, které se projeví koncem roku 2019 v souvislosti s plánovanými významnými změnami ve veřejné dopravě Zlínského kraje. Další posílení výdajů z vlastních zdrojů je cíleno na dotační programy vyhlašované krajem, a to především v oblasti podpory obnovy venkova a mládeže a sportu. Opětovně je vypsán program na podporu filmové tvorby.  Kapitálové výdaje (investice) jsou plánovány v celkové výši 1,492 miliardy korun, a to jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení ve školství, zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti a dopravě. (zlk)

 

Zlínský kraj

zlinsky kraj logo

Hejtman: Jiří Čunek (KDU-ČSL)
Krajské město: Zlín
Rozloha: 3964 km2
Počet obyvatel: 589030
Hustota zalidnění: 149 obyvatel/km2
NUTS: Střední Morava
Radní: Jiří Sukop (ANO), Pavel Botek (KDU-ČSL), Josef Zicha (STAN), Margita Balaštíková (ANO), Michaela Blahová (KDU-ČSL), Petr Gazdík (STAN), Miroslav Kašný (KDU-ČSL), Jan Pijáček (ODS)
Koalice: ČSSD, KSČM a SPOZ
Počet obcí s rozšířenou působností: 13
Počet členů rady: 9
Počet členů zastupitelstva: 45

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji