Na přeložku by kraj chtěl čerpat dotace

chrastanyRada Středočeského kraje schválila zařazení projektového záměru „Chrášťany, přeložka II. etapa“ do zásobníku projektů financovaných IROP a národních zdrojů.  Zároveň radní uložili Krajskému úřadu Středočeského kraje zajistit realizaci veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru. Tuto investorskou přípravu bude kraj hradit ze svého rozpočtu pro letošní rok.

Nová pozemní komunikace bude navazovat na první etapu stavby přeložky u Chrášťan, která je již hotová a zkolaudovaná. Propojit by měla silnice třetí třídy s číselným označením 519 a 513 v katastrálním území Dušníky u Rudné a Chrášťany u Prahy. Situována je v souběhu s dálnicí D5,“ upřesnil trasování druhé etapy stavby přeložky radní pro oblast dopravy František Petrtýl s tím, že úsek bude dlouhý 2,4 kilometru. Projekt nové silniční komunikace, která odvede tranzitní dopravu mimo dotčené obce, bude také respektovat zkapacitnění D5 na její šířkové uspořádání 3+3 pruhy a bude minimalizovat zábor pozemků.

Celkové předpokládané investiční náklady na stavbu II. etapy přeložky jsou včetně DPH vyčísleny na 170,8 milionu korun, z nichž by mělo být 85 procent hrazeno z IROP (145,2 mil. korun) a 5 procent ze státního rozpočtu (8,5 milionu korun). Zbylých 10 procent bude hrazeno Středočeským krajem (17,1 milionu korun). 

Středočeský kraj předpokládá, že stavba přeložky začne v srpnu 2022 a potrvá do konce roku 2023. (sck)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji