Česká energetika je šestnáctá na světě

elektrarnaČeská republika obsadila 16. místo ze 128 národních energetik hodnocených Světovou energetickou radou (The World Energy Council – WEC). Do první dvacítky se posunula z loňského 21. místa. ŽebříčekWorld Energy Trilemma měří tři základní parametry, jimiž jsou energetická bezpečnost, udržitelnost a cenová dostupnost energií. Světová energetická rada je akreditovaná OSN jako celosvětový energetický orgán.

Česká republika získala relativně vysoké skóre ve všech hodnocených dimenzích. Nechali jsme za sebou nejen celou řadu významných západoevropských ekonomik a na USA ztrácíme pouhou setinu bodu. Pozitivně jsou vnímána uskutečněná opatření s vlivem na energetickou nezávislost, účinnost a čistotu ovzduší. Nicméně stále existuje prostor pro rychlejší zavádění nízkouhlíkových technologií výroby energie. Jako zvlášť dobrou odborníci hodnotí cenovou dostupnost energií,“ komentoval výsledky Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Zatímco loni vykazovalo nejvyšší balanční skóre AAA šest zemí, letos to bylo o čtyři více. Česká republika dosáhla balančního skóre AAB, když se zlepšila v oblasti udržitelnosti životního prostředí o 52 procent, což znamená pátý nejlepší výsledek mezi sledovanými zeměmi. Zpráva za rok 2019 ukazuje, že stále více zemím se daří dosahovat rovnováhy ve všech třech hodnocených oblastech. Mezi prvními deseti státy je devět zástupců Evropy a teprve na desátém místě se umístil Nový Zéland.

Česká republika, která patřila mezi zakládající členy organizace, se v současnosti snaží o návrat do jejích struktur. „Nutné investice do výstavby nových energetických zdrojů a infrastruktury čelí nejen u nás, ale po celém světě nerovnováze založené na odlišných očekáváních státu a soukromého sektoru. Členství ve WEC nám umožní sdílet názory a zkušenosti s téměř 2300 energetickými odborníky, kteří se zapojují do jejích aktivit. Usilovně pracujeme na tom, aby se Česká republika vrátila do WEC jako plnohodnotný aktivní člen, kam historicky patří,“ uvedl T. Prouza.

Světová energetická rada je největší celosvětovou oborovou organizací s více než 3000 členskými organizacemi z více než 90 zemí, které reprezentují celé energické spektrum. Patří mezi ně vlády, soukromé a státní firmy, akademické organizace, nevládní organizace a další zainteresované objekty v energetice. Byla založena v roce 1923 v Londýně. (socr)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji