Kraje odmítají návrh Maláčové a Schillerové na dofinancování sociálních služeb

vlada malacovaZpůsob, kterým chtějí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a ministryně financí Alena Schillerová, dofinancovat dvě chybějící miliardy pro sociální služby, představitelé krajů odmítají. Společné prohlášení sepsali náměstkové hejtmanů a radní, kteří mají právě sociální oblast na starosti. Přinášíme vám plné znění tohoto prohlášení.

"My, níže uvedení zástupci krajů zodpovědní za sociální oblast, zásadně neshouhlasíme s navrženým řešením dofinancování sociálních služeb v roce 2019 tak, jak bylo veřejně prezentováno ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a ministryní financí Alenou Schillerovou dne 7. června 2019.

Navržené řešení totiž nepokrývá celý výpadek ve výši dvou miliard korun, na kterém se shodly kraje a MPSV. Avizované finanční prostředky z OPZ ve výši 1,5 mld. korun budou moci být čerpány pouze na služby sociální prevence, a to až do června 2022. Z toho je zřejmé, že je nereálné, aby pokryly polovinu výpadku financí pro rok 2019, tedy jednu miliardu korun. Při čerpání těchto evropských prostředků se jedná o dlouhodobější proces, který musí projít schvalováním jak na úrovni krajů, tak na úrovni MPSV. Z evropských zdrojů je možné při realizaci individuálního projektu dofinancování jen některých druhů a forem sociálních služeb, nikoliv však pobytových služeb sociální péče jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a podobně, kde je situace s nedostatkem finančních prostředků kritická.

Navržený způsob dofinancování dále prohlubuje nestabilitu v udržitelnosti sociálních služeb a neúměrně a v časové tísni administrativně zatěžuje poskytovatele služeb i jednotlivé kraje.

MPSV si bylo dobře vědomo před schválením státního rozpočtu, že nebude reálné čerpat finanční prostředky z OPZ na služby sociální prevence, a proto navrhlo do státního rozpočtu na rok 2019 částku 800 milionů korun, která by výpadek ze zdrojů EU pokryla. Bohužel tento požadavek nebyl vládou akceptován.

Proto žádáme ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou a Vládu ČR, aby urychleně, a to do konce června, zajistili ze státního rozpočtu chybějící prostředky ve výši dvou miliard korun na dofinancování sociálních služeb, neboť navržené řešení ze dne 7. června 2019 je pouze řešení částečným, nikoliv reálně potřebným."

Pod prohlášením sepsaným dnes v Praze jsou podepsáni - člen Rady Pardubického kraje Pavel Šotola, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, člen Rady Ústeckého kraje Miroslav Andrt, členka Rady hl. m. Prahy Milena Johnová, členka Rady Středočeského kraje Aneta Hermanová, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Zdeněk Honz, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner, první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal, členka Rady Zlínského kraje Michaela Blahová, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil a náměstek hejtmana Libereckého kraje Pavel Svoboda.

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji