Kraj chystá jubilejní oslavy i novou protidrogovou politiku

Mezi význačné akce bude patřit také Dětský den s Ústeckým krajem na Hipodromu Most.                zdroj: MŠ MostZměna ve financování sociálních služeb, nová strategie protidrogové politiky nebo příprava na zimní olympiádu dětí a mládeže, to jsou hlavní úkoly, které čekají na Ústecký kraj v letošním roce. Kromě toho chystá kraj také řadu kulturních akcí.

Od ledna letošního roku rozděluje dotace na podporu poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu přímo Ústecký kraj. „Na přechod financování jsme se připravovali několik měsíců. V roce 2014 Ústecký kraj předložil Ministerstvu práce a sociálních věcí informace o nutném personálním navýšení z důvodu nárůstu agendy na dotační řízení a kontrolu poskytnuté dotace včetně finanční nákladovosti,“ uvedl ústecký hejtman Oldřich Bubeníček.
Kraj následně zpracoval takzvanou Metodiku k dotačnímu řízení, která se opírá o metodiku vydanou ministerstvem. V současné době probíhá aktualizace takzvaně střednědobého plánu sociálních služeb, v rámci kterého je vytvořena síť sociálních služeb tak, jak je tomu uvedeno v zákoně. Na následující roky bude v souladu s tímto zákonem vytvořen každoroční akční plán, který bude aktualizovat uváděné informace o nákladovosti služeb, vytipování chybějících služeb v síti a stanovovat aktuální sítě sociálních služeb v návaznosti na kapacitu definovanou právě ve střednědobém plánu. „Pro přechod financování sociálních služeb došlo k organizačnímu rozšíření odboru sociálních věcí o šest zaměstnanců. Každoročně se bude ve spolupráci s obcemi tento střednědobý plán sociálních služeb aktualizovat a každý rok zpracovávat i akční plán. V případě potřeby bude podpořen vznik chybějících služeb v kraji nebo naopak budou utlumeny,“ uvedla tisková mluvčí kraje Lucie Dosedělová.
Na únorovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje bude také projednán materiál s názvem Strategie protidrogové politiky 2015 – 2018. Vzhledem ke kumulaci problematiky závislostí v Ústeckém kraji a s tím spojených sociálně patologických jevů vyplynula naléhavá potřeba začít produktivně a koncepčně tuto problematiku řešit. „Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 až 2018 definuje postoj Ústeckého kraje k otázkám protidrogové prevence a prevence ostatních závislostí,“ doplnil hejtman.

KRAJ POMŮŽE I POSTIŽENÝM

Tím ale úkoly pro únorové zasedání krajského zastupitelstva nekončí. Zastupitelé se musí také vypořádat s materiálem nazvaným Ústecký krajský plán - vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. „I nadále budeme pracovat na naplnění jednotlivých doporučení k rozvoji poskytování sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem, které vzešly ze závěrů a doporučení v rámci materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje,“ uvedla Dosedělová.
Přestože má kraj optimalizaci školství již za sebou, i tady se dají v letošním roce očekávat změny. Kraj ústy vedení říká, že nyní se chystá soustředit na jeho kvalitu. Plně se například věnuje přípravám na Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže 2016, které se uskuteční v Ústeckém kraji.
Ani o kulturní akce nebude v letošním roce v Ústeckém kraji nouze. Kraj letos slaví patnácté výročí vzniku Ústeckého kraje a s tím souvisí řada kulturních akcí, které pořádá jak kraj, tak i příspěvkové organizace nebo další subjekty, a které se proto ponesou v tomto duchu. Rada Ústeckého kraje na svém posledním zasedání zároveň schválila grafický manuál včetně prezentačního loga, kterým bude kraj toto výročí připomínat.
Mezi nejvýznačnejší akce patří například 12. reprezentační ples Ústeckého kraje, Dětský den s Ústeckým krajem na Hipodromu Most, 7. Den záchranářů Ústeckého kraje, udílení záslužných medailí nebo udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje 2014.
Václav Čermák

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji