Chybí třiapadesát milionů

KV kraj logoPrvní půlrok od převedení financování sociálních služeb na kraje hodnotí Karlovarský kraj pozitivně. Dokládá to tím, že v Karlovarském kraji nebyly za první pololetí roku 2015 zaznamenány výraznější komplikace v nově převzatém systému financování sociálních služeb.

Ukázalo se, že schválená Pravidla pro rozdělení dotace poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 byla nastavena transparentně a nediskriminačně, tedy bez rozdílu na formu poskytovatele sociálních služeb,“ říká náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Parametry, které sloužily jako základ pro výpočet výše dotace pro jednotlivé sociální služby, podle něj byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem. Výsledky rozdělení dotací totiž Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo a každý poskytovatel byl s výsledkem včas seznámen. „V případě, že poskytovatelé potřebovali vysvětlit postup rozdělení dotace a její přiznanou výši, odbor sociálních věcí, i přes svoji vytíženost, poskytoval potřebné konzultace, poradenství,“ doplnila krajská mluvčí Jana Pavlíková.

Výpočet se provádí stanovením takzvaného koeficientu, který určuje, kolik peněz půjde do jednotlivých krajů. Pro Karlovarský kraj byl zákonem stanoven pevný koeficient 3,4 procenta, který bude i do budoucna zajišťovat výpočet financí pro poskytovatele sociálních služeb. Mezi ty nejnákladnější poskytované sociální služby patří pobytové, tedy určené klientům, kteří nejsou soběstační a potřebují nepřetržitou péči jiné osoby. „Naší snahou ale je, aby lidé co nejdéle zůstávali doma, v prostředí, které je pro ně přirozené a jsou na něj zvyklí. Budeme tedy podporovat rozvoj takových služeb, aby s jejich pomocí byli i senioři nebo lidé se zdravotním postižením schopni co nejdéle fungovat ve svém vlastním domově,“ uvedl náměstek hejtmana.

MILIONY STÁLE CHYBÍ

Jsou však i přes transparentní způsob rozdělování finanční prostředky určené na sociální služby dostatečné? Karlovarský kraj získal od Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb v roce 2015 částku ve výši 258 milionů korun. Požadavek Karlovarského kraje na dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí přitom byl více jak 310 milionů. „Je zřejmé, že chybějící částka ve výši třiapadesáti milionů korun může mít vliv na rozsah či kvalitu poskytovaných sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Optimální by bylo, kdyby se nemusely použít redukční mechanismy,“ doplnil Čermák.

Tím ovšem starosti nekončí. Problémy dílčího charakteru se v Karlovarském kraji objevily zejména v souvislosti se zajištěním elektronické aplikace Ministerstva práce a sociálních věcí, která je podle zákona o sociálních službách pro poskytovatele sociálních služeb a pro kraje povinná pro podávání žádostí o dotace, stejně tak jako pro administraci dotačního řízení. Jde napříkald o hodnocení jednotlivých žádostí a další úřednické úkony. Hlavní nedostatky vidí proto kraj v nedostatečném nastavení možnosti aktualizace ministerské aplikace, například ve vztahu k zajištění souladu programu s právními předpisy, především s novelizací zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kraj se proto nyní zaměřuje hlavně na rok 2016, ve kterém chce dosáhnou lepších podmínek. „V současnosti probíhá vyjednávání o výši dotace ze státního rozpočtu pro kraje na rok 2016 a zde chceme rozhodně získat pro náš kraj vyšší částku, při které nebude kraj muset regulovat požadavky všech poskytovatelů sociálních služeb na svém území,“ uzavřel Čermák. Václav Čermák

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji