V září bude kraj znát dodavatele náročné stavby

nemocnice jihlava2Kraj Vysočina a Nemocnice Jihlava už déle než dva roky připravují generální opravu stravovacího provozu krajské nemocnice. S ohledem na nemožnost tento provoz zcela uzavřít bude oprava probíhat celé dva roky a bude rozdělena na osm samostatných etap. „Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele prací. Podle harmonogramu bychom měli koncem září znát stavební firmu, které náročnou rekonstrukci svěříme. Opravy by mohly začít ještě před koncem letošního roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.   

Kuchyně z roku 1994 už funguje na hraně životnosti. V současné době se zde vaří pro pacienty, zaměstnance i třetí osoby. Po celou dobu rekonstrukce bude nemocniční kuchyně fungovat, ani jeden den rekonstrukce nebude přerušen její provoz. Z tohoto důvodu musí být práce etapovány do osmi částí. „Půjde o jednu z logisticky nejnáročnějších akcí, které kdy ve své historii Kraj Vysočina ve zdravotnických zařízeních realizoval. Tak zásadní opravy stravovacího provozu jsme dosud nemuseli uskutečnit. Stávající gastro provoz svým dispozičním řešením a technickým vybavením nevyhovuje z hlediska efektivnosti přípravy a distribuce stravy. Vzhledem k tomu, že je provozován bez zásadnější opravy nebo výměny technologií 25 let, odráží se to jak na jeho fyzickém, tak na morálním stavu. Jednotlivé skladovací prostory, přípravny, varna a další jsou dispozičně rozmístěny do podzemního a nadzemního podlaží,“ říká Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví. Po modernizaci objektu budou zmíněné části provozu situovány resp. provozně propojeny v prvním nadzemním podlaží. Tím bude dosaženo jednoúrovňové přípravy a sníží se zátěž na personál při manipulaci se surovinami i hotovými pokrmy. Šatny personálu budou přesunuty do podzemního podlaží a v jídelně ve druhém podlaží bude navýšena kapacita sedících strávníků. „Součástí modernizace je kompletní výměna technologie gastro provozu. Během stavby dojde rovněž k úplné výměně výplní otvorů v obvodovém plášti s příslušným zateplením obálky objektu včetně výměny střešní krytiny a celoplošné dostavby druhého patra, které v současnosti zabírá asi 60 % zastavěné plochy objektu. Při modernizaci objektu dojde také na požárně bezpečnostní řešení stavby,“ doplnil Alexander Filip, provozně-technický náměstek ředitele Nemocnice Jihlava. Podle Martina Kukly bude nejnáročnější 4. etapa modernizace, která se bude týkat samotné varny kuchyně a bude klást velké nároky jak na personál gastro provozu, tak zejména na zhotovitele, který musí předvést excelentní plánování, koordinaci prací a dodávek včetně logistiky, aby bylo možné etapu dokončit a vařit v nových prostorách na nové gastro technologii.

Každá z osmi pečlivě naplánovaných stavebních etap musí být uzavřena uvedením části oprav do předčasného užívání, po celou dobu budou práce probíhat pod dozorem hygieny a hasičů. Nový provoz, který by měl být spuštěn do dvou let, bude vařit i pro budoucí domov pro seniory.

Rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Jihlava bude Kraj Vysočina hradit ze svého rozpočtu, součástí zakázky je také rekonstrukce trafostanice, neboť nová jídelna musí být připojena na novou přípojku nízkého napětí. Ta bude dimenzována tak, aby na ní mohl být do budoucna připojen i plánovaný domov důchodců. (kv)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji