Komentář Zbyňka Hořelici k železniční dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen“SFDI“) je subjektem, který financuje výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Současně vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu operačního programu Doprava. Základním dokumentem, na základě kterého jsou realizovány výdaje na jednotlivé akce je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválený rozpočet SFDI. V tomto měsíci bude vládou ČR projednán návrh rozpočtu SFDI na rok 2016 a střednědobého výhled na roky 2017 a 2018. Návrh vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro roky 2016 – 2018, přičemž rozpočet na rok 2016 je připraven jako vybilancovaný se zapojením odhadovaných zůstatků finančních prostředků SFDI ke konci roku 2015.

Rozpočet roku 2016 pracuje s národními zdroji v celkové výši národních zdrojů 51,3 mld. Kč.
Do rozpočtu budou také začleněny evropské prostředky, zejména z Operačního programu Doprava
a CEF ve výši 14,3 mld. Kč, takže celková výše navrženého rozpočtu je téměř 65,6 mld. Kč. Finanční rámec národních zdrojů umožňuje financovat opravy a údržbu, přípravu akcí, dofinancovat dokončování akcí, pokrýt potřeby realizaci akcí a část nově zahajovaných akcí v roce 2016 podle stavu jejich připravenosti.

V roce 2016 je na železniční infrastrukturu alokováno celkem 25,6 mld. Kč, a to 20,4 mld. Kč z národních zdrojů a 5,2 mld. Kč ze zdrojů EU. Na investiční akce je určeno celkem 15,6 mld. Kč, což představuje cca 61 % celkového objemu finančních prostředků a na neinvestiční akce je určeno celkem 10 mld. Kč. Z hlediska výstavby infrastruktury v pardubickém kraji bych rád uvedl, že v rozpočtu pro rok 2016 je alokováno téměř 133 mil. Kč jen do železniční infrastruktury, a jedná se prioritně o akce jako je Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, tzv. 1. Stavba, a to zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem. Mezi další akce patří Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v železniční stanici Česká Třebová nebo realizace GSM-R Ústí nad Orlicí Lichkov.

Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji