Komentář Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje k tématu...

netolickyVelkým tématem letošního roku jsou opravy silnic II. a III. třídy. Vítáme, že po patnácti letech vznikl na Státním fondu dopravní infrastruktury grantový program, který slibuje krajům pět miliard korun na tyto účely. Pardubický kraj už má připravené projekty za 630 milionů korun a dostatečný zásobník dalších projektů. Starat se o silnice v délce 3 200 kilometrů není jednoduché. Kraje na tyto silnice nedostaly od státu žádné prostředky a v minulosti byly v péči o ně odkázány jen na evropské fondy.


Kromě otevření dvou velkých investic ve zdravotnictví, což jsou budova multioborového pavilonu v Pardubické nemocnici a budova psychiatrie ve Svitavské nemocnici, bychom měli od Ministerstva zdravotnictví obdržet 50 milionů korun. Ty chceme využít na přesun dětské chirurgie do lepších prostor v Pardubické nemocnici, na úpravu části prostor Litomyšlské nemocnice pro léčebnu dlouhodobě nemocných a rekonstrukci bazénu v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí.
V letošním roce neočekáváme žádné velké příjmy z nových evropských fondů, proto chceme aktivně využít všechny národní programy a investovat prostředky z loňského zlepšeného hospodaření.
Další dobrou zprávou je, že Pardubický kraj se v letošním roce bude podílet na změně rozpočtového určení daní, které bude platit od prvního ledna 2016.
Velmi významnou změnou bude přijetí služebního zákona. Doufám, že povede k dalšímu zkvalitnění a k personální stabilizaci státní služby. Kraje a obce už dvanáct let postupují podle zákona o úřednících územně samosprávných celků. Výhodou je, že při nástupu nové samosprávy nedochází k personálním otřesům. V minulosti bylo totiž zvykem, že například při nástupu ministra pouhým jeho rozhodnutím bylo odvoláno třeba i 80 lidí náraz. Na krajích nic takového není možné.
V letošním roce oslavíme 200 let od narození Jana Pernera a 170 let od jeho úmrtí. Tento mladý člověk se významně zapsal do historie kraje. Byl projektantem olomoucko-pražské dráhy, která byla slavnostně otevřena 20. srpna 1845. Toto kulaté výročí je pro Pardubický kraj velmi významné, protože výstavba této dráhy, dnes 1. a 2. železničního koridoru, vedla k rozvoji řady měst na trase, včetně krajského sídelního města.

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji