Jihočeský kraj podpoří hospodářsky slabé regiony

Jihočeský kraj chce podpořit hospodářsky slabé oblasti na jihu Čech. Zřídil za tímto účelem nový dotační program, jehož cílem je podpora obcí zařazených mezi hospodářsky slabé regiony Jihočeského kraje z důvodu snižování rozdílů mezi nimi a vyspělými oblastmi regionu. V letošním pilotním roce kraj vyčlenil na tuto podporu částku ve výši 7,14 milionu korun. Nejnižší možná výše dotace je 50 tisíc Kč, nejvyšší milion korun. Minimální spoluúčast příjemce dotace je 20%. Žadatelé se o tyto finanční prostředky mohou ucházet do 30. června.

Regiony, které podle provedené analýzy byly zařazeny do takzvaných hospodářsky slabých oblastí, byly vymezeny v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje na roky 2014-2020. Mezi hospodářsky slabé oblasti tak byly zařazeny obvody sedmnácti obcí s pověřeným obecním úřadem ve Vyšším Brodě, Nových Hradech, Vojenském újezdu Boletice, Nové Bystřici, Volarech, Bechyni, Horní Plané, Českém Krumlově, Slavonicích, Soběslavi, Mirovicích, Dačicích, Mladé Vožici, Miroticích, Kaplici a Protivíně. Oblasti byly vytipovány především na základě kritérií, ke kterým patřila nadprůměrná nezaměstnanost, která je často spojená s nižší životní úrovní, nadprůměrným podílem zaměstnanosti v primárním sektoru či nízká hustota osídlení. Dlouhodobě mezi tato území v Jihočeském kraji patří zejména periferní venkovské oblasti s absencí silného jádrového centra celého regionu s nižším stupněm urbanizace a ekonomického rozvoje, které jsou situovány mimo hlavní dopravní tahy, mají nízký počet obyvatel, malé rozpočty a současně vysoké náklady na zabezpečení veřejných služeb.

PROGRAM POMŮŽE OBČANSKÉ VYBAVENOSTI I RODINÁM

Nový dotační program by měl napomoci zachování, obnově a rozvoji základních služeb občanské vybavenosti na daném území, jako je zachování obchodů, drobných podnikatelských provozů a služeb. Nové využití by také díky dotaci měly najít chátrající a opuštěné objekty. V případě objektů v intravilánech obcí by mohly posloužit například pro rozvoj služeb občanské vybavenosti v oblasti zdravotnictví, obchodu a služeb. V extravilánech pak kupříkladu pro podporu služeb v oblasti cestovního ruchu nebo drobných podnikatelů. Program myslí i na mladé začínající rodiny. Podpořen by měl být rozvoj startovacího bydlení pro rodiny do třiceti pěti let. Projekt počítá také s podporou přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby k projektům, které se obec zavazuje realizovat do tří let od data uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.

O dotace budou moci obce zařazené mezi hospodářsky slabé oblasti žádat i v budoucnu. „Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní program, tak se s ním počítá i do dalších let. Pokud samozřejmě nenastane nějaká mimořádná situace. O navyšování částky je zatím předčasné hovořit,“ říká mluvčí kraje Radek Šíma. Jana Bartošová

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji