Bezdomovci půjdou na letiště

nocleharnaMěsto Hradec Králové obdrželo nařízení vlády a rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje, kterým mu bylo uloženo zajistit objekt, který bude určený lidem bez přístřeší a osobám vykázaným z důvodu domácího násilí, u nichž bylo potvrzené onemocnění COVID-19 nebo jim byla nařízena karanténa. Pro tyto případy z celého spádového území obce s rozšířenou působností město poskytne v první řadě objekt, který přes zimu využívá Oblastní charita jako noclehárnu pro bezdomovce. Město zároveň těmto osobám musí zajistit dodávku potravin, ostrahu objektu a okolí by pak měla zajistit Policie ČR ve spolupráci s hradeckými strážníky.

Na rychlo jsem na včerejší odpoledne svolal krizový štáb města, všichni jsme se shodli na tom, že jde o další velmi rizikovou skupinu, která může nákazu nekontrolovaně šířit a je třeba být na tuto situaci připraveni. Jednoznačně jsme se shodli, že objekt na letišti bude pro tento případ vhodný, ale zároveň jsme v celé záležitosti objevili celou řadu neznámých, které bude nutné co nejdříve dořešit,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek. „Bezdomovci jsou velmi specifickou skupinou lidí, problémy mohou nastat hned u testování, zda ho budou vůbec ochotni podstoupit. Městští strážníci sice mají o většině těchto lidí přehled, ale někdy může být pak nalezení jednotlivce, u kterého byl test pozitivní, komplikované. Dále nemáme bližší informace, v jakém režimu a především jak personálně vybavený má takovýto objekt pro nakažené bezdomovce být a jak má fungovat. Zdravotní péče již bude muset být zajištěna z úrovně kraje nebo státu, město své lékaře nemá,“ dodává primátor.

Ubytovna na letišti má kapacitu až 25 lůžek, sociální zařízení s WC a umývárnou. „V tuto chvíli je velmi těžké odhadnout, kolika lidí se tato situace může týkat. Na letišti však máme vytipované další prostory, které bude sice třeba vyklidit, drobně upravit a dovybavit, ale poměrně rychle by se dala celková kapacita takovéhoto zázemí navýšit o dalších zhruba šedesát míst,“ říká Věra Pourová, náměstkyně primátora pro oblast městského majetku. (mmhk); foto: charitahk.cz

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji