Ušetřit a zkvalitnit pomohou silničářům moderní technologie

serezavac krajnice 52Co rok nebo dva si pořizujeme nový, výkonnější a chytřejší telefon, každá generace aut, které si kupujeme, má mnoho nových bezpečnostních prvků a systémů zajišťujících větší komfort. Ale co silnice, jsou stále stejné? Jsou pásem asfaltu, na kterém není co měnit, na němž se nedá nic vylepšovat? To si rozhodně Pardubický kraj ani jeho Správa a údržba silnic nemyslí.

 

Právě na popud prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše, který má v gesci dopravu a dopravní obslužnost, se rozjel projekt inovačních technologií pro silniční stavitelství v regionu. „Silnice, které jsou v majetku Pardubického kraje, pro nás určitě nejsou jenom vlastnictvím, které jsme v zanedbaném stavu zdědili, které je tady desítky let a které je neměnné,“ vysvětluje náměstek Kortyš. „Jde nám o to za pomoci nejmodernějších technologií a zkvalitnění stavebních prací výrazně zvýšit životnost cest, které nejen obyvatelé kraje denně používají. Vadí mi, když si přesně pamatuji, kdy se ta a ta silnice opravovala a dělá se znovu. Někde musí být problém a ten bych chtěl aspoň částečně vyřešit.“

MODERNÍ TECHNOLOGIE

Co to ale znamená? Asi všichni bychom si přáli kvalitnější vozovky, hladkou jízdu bez přejíždění asfaltových záplat nebo po zimě bez drncání po výtlucích. Jenže jak toho dosáhnout? „Řešit musíme pochopitelně celou skladbu silnice, tedy konstrukční vrstvy i živičné souvrství na povrchu,“ upřesňuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „Jde o to zapojit do silničního stavitelství nejnovější poznatky, především nejrůznější materiály, které upravují vlastnosti asfaltové směsi. Zabýváme se otázkami nanovláken, nanosilik, pracujeme například i s materiály na bázi kovralu.“ Cílem je, byť za cenu mírně vyšších nákladů, významným způsobem zlepšit fyzikálně-mechanické vlastnosti silničního krytu.

EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Silničáři v Pardubickém kraji mají se zaváděním novinek a nových technologií dlouholeté zkušenosti. Asi většina řidičů slyšela o v minulosti testovaných a následně použitých takzvaných tichých krytech. „Prvotní snahy byly vyrobit tiché kryty vozovek. Úpravy ale mají víc cílů. Důležité především z hlediska bezpečnosti jsou také protismykové vlastnosti. A podstatná je také únavová odolnost materiálu,“ zdůrazňuje Němec a připomíná delší životnost silnic budovaných za novým způsobem. Projekt inovačních technologií ukazuje, že i přes vyšší vstupní náklady je ekonomicky výhodné novinky používat. A výhledově bude ještě výhodnější. „Nové materiály umožňují ztenčit jednotlivé vrstvy, kterými je vozovka tvořená. To je významný bonus, protože kamenivo je komodita poměrně drahá a jeho cena bude stále stoupat,“ připomíná náměstek hejtmana Michal Kortyš. V konkrétních číslech to vypadá tak, že zatímco dříve se obrusné vrstvy silnic dělaly v tloušťce čtyř až sedmi centimetrů, ty nynější mají mocnost jen dva nebo dva a půl centimetru. Úspora materiálu je pak patrná na každém metru silnice.

ZADÁNÍ PRO PROJEKTANTY

Do projektu se pochopitelně nepustil jen Pardubický kraj společně se svými silničáři. V rámci expertní skupiny na něm pracuje mimo jiných i akademická obec, zapojeno je ČVUT Praha a místní Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. „Projekt popisuje a vyčísluje jednotlivé metody a technologie. Vyústit by měl do souboru vzorů zadávací dokumentace pro použití v praxi,“ vysvětluje společnou práci Michal Kortyš .Zjednodušeně řečeno by v budoucnu měli projektanti dopravních staveb, ať nových nebo rekonstrukčních, mít k dispozici přesné zadání vhodné technologie pro danou lokalitu nebo přímo silnici. „Pardubický kraj patří mezi velké zadavatele stavebních silničních prací bude přímo poptávat využívání těchto technologií podle jejich vhodnosti pro dané klimatické prostředí nebo pro předpokládanou dopravní zátěž,“ doplňuje Němec

ŽIVOTNOST DELŠÍ AŽ O TŘETINU

Pro každého vlastníka majetku je podstatné, jak dlouho mu vydrží sloužit. Nové technologie pro silnice, které se od loňska v Pardubickém kraji testují, by právě tento ukazatel měly významným způsobem zlepšit. „Životnost takových silnic by se oproti těm stávajícím měla prodloužit o dvacet až třicet procent,“ konstatuje náměstek Michal Kortyš. „Porovnání starého a nového způsobu má zároveň přinést desetiprocentní úsporu nákladů.“ V potaz se přitom berou náklady na pořízení a údržbu za dobu životnosti silnice.

Už na příkladech fungujících v praxi se ukazuje, že sázka na moderní technologie se vyplácí. Stačí se přitom odkázat třeba na silnici v krajském městě od mostu Pavla Wonky k nákupní zóně, kde byly v minulosti použity tiché kryty. Ačkoliv po této klíčové městské komunikaci projede denně dvaadvacet tisíc aut a provoz tady odpovídá dálnici, povrch vozovky se jednoznačně osvědčil.

KDY TO VŠECHNO BUDE?

Na začátku jsme si položili několik otázek, položme si jednu i v závěru. Kdy to všechno, co jsme vyjmenovali, uvidíme v běžné praxi? „Celý projekt bude mít ještě určitý postup,“ odpovídá ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „V tuto chvíli jsme vytvořili katalog technologií, byla vyřešená rentabilita celého projektu. Následně budeme vytvářet zadávací podmínky pro dodavatele. Reálné je spuštění projektu v roce 2023.“

PR

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji