Změny v krajském školství se týkají jen změny jména

KarlovarskyKarlovarský kraj v novém školním roce nechystá žádné velké změny typu slučování středních škol. Veřejnost může očekávat pouze změny administrativního charakteru, jako je například přejmenování Gymnázia a obchodní akademie Chodov na Gymnázium a střední odbornou školu Chodov a jeho přestěhování ze Smetanovy ulice do Komenského ulice.

Během letních prázdnin však probíhá čilý stavební ruch na mnoha školských zařízeních v regionu. Karlovarský kraj na potřebné stavební práce vyčlenil pro letošní rok 33,5 milionu korun.

Jedná se například o výměnu oken a opravu fasády na Středním odborném učilišti stravování a služeb Karlovy Vary za 3,2 milionu korun, rekonstrukci sociálních zařízeních na Střední škole živnostenské v Sokolově za 3,5 milionu korun či rekonstrukci učeben chemie a fyziky na Gymnáziu a střední odborné škole v Aši za dva miliony korun.

Mimo to jsou v běhu akce financované z fondů Evropské unie. Jednou z největších akcí je rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Předpokládané náklady činí cca 50 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Edmund Janisch. Na Chebsku probíhají práce na dvou projektech Integrované střední školy Cheb. Prvním je rekonstrukce houslařské školy nákladem za cca 25 milionů korun a druhým je modernizace strojů a zařízení školních dílen za 40 milionů korun.

Také samotné město Cheb tradičně využívá letních prázdnin k opravám svých školských zařízení. Těch je celkově patnáct - sedm základních škol, šest mateřských, dále Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha a Dům dětí a mládeže Sova. „Cheb každoročně investuje do školských zařízení miliony korun. Z větších akcí posledních let bych zmínil například loňské vybudování moderního sportoviště pro potřeby 2. základní školy nebo předloňské zateplení 6. základní školy a školky na sídlišti Skalka,“ uvedl starosta Petr Navrátil. Dodal, že v letošním roce investuje město do prázdninových oprav svých školních budov přibližně šest milionů korun.

Naproti tomu na sokolovských základní školách o letošních prázdninách žádné vetší investiční stavební akce neprobíhají. Základní školy mají všechny zateplené fasády a vyměněná okna. S dalšími většími akcemi počítá město až v roce 2016, bude se jednat především o opravy vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace včetně osvětlení.

BEZ PERSONÁLNÍCH OTŘESŮ

Zatím není jasné, jak se po personální stránce dotkne krajem zřizovaných škol skutečnost, že od nového školního roku již nemohou učit nekvalifikovaní učitelé. „Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože Krajský úřad Karlovarského kraje nemá k dispozici aktuální údaje. Řada učitelů si doplňuje potřebnou kvalifikaci studiem a další zaměstnávají ředitelé škol na základě zákonem daných výjimek,“ uvedl Janisch.

V základních školách ve městě Chebu je celkem 24 učitelů a učitelek, kteří nesplňují požadavky na vzdělání. Z toho jedna učitelka ukončila pracovní poměr, pět učitelek splňují výjimku dvacet let praxe a minimální věk 55 let. „Ostatní, tedy celkem osmnáct učitelů, si doplňuje kvalifikaci dle zákona většinou v bakalářském programu na vysoké škole,“ uvedla Simona Liptáková, tisková mluvčí města.

V krajském městě se podle jeho vedení ze zhruba 360 pedagogů na deseti základních školách zřizovaných městem jedná pouze o jednotlivce a žádná ze škol se do personálních problémů v této souvislosti nedostane. „Navíc dle novely zákona o pedagogických pracovnících mohou pedagogickou činnost vykonávat i osoby, které nemají odbornou kvalifikaci, pokud například dosáhly určitého věku a délky praxe, za určitých podmínek i umělci, odborníci z praxe, učitelé odborných předmětů nebo trenéři, rodilí mluvčí,“ doplnila mluvčí karlovarské radnice Helena Kyselá. Václav Čermák

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2023 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji