Údržba tratí v kopcovitém terénu je nedostatečná

KV kraj logoNa území Karlovarského kraje je poměrně hustá síť železničních tratí, čemuž odpovídá i jejich současná úroveň a technické vybavení. Značná část tratí je vedena v horském a kopcovitém terénu a nachází se na nich velké množství umělých staveb, jako jsou mosty, tunely nebo opěrné zdi. To obecně vede k vysokým finančním nárokům na provádění údržby a oprav. Na většině tratí regionu je proto patrná nedostatečná údržba, většina drážních budov a staveb je ve velmi špatném stavu.

České dráhy v Karlovarském kraji vypraví denně 243 regionálních vlaků, které ujedou 7319 kilometrů, jedenáct spěšných vlaků a 26 rychlíků. Kromě toho i deset mezistátních vlaků na trati Cheb – Norimberk. Na svém území přitom kraj eviduje deset vysloveně regionálních tratí, dalších pět figuruje na seznamu zrušených nebo dočasně pozastavených tratí. Ve stadiu úvah pak je propojení regionální trati 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně s regionální tratí Pňovany - Bezdružice dostavbou úseku Bezdružice – Teplá. Přesto si kraj na využítí tratí pro regionální dopravu nestěžuje. „Vzhledem ke skutečnosti, že Karlovarský kraj využívá všechny provozuschopné železniční tratě na svém území, lze říci, že je využíváme na sto procent,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jakub Pánik.

Na konci loňského roku navíc na regionálních tratí kraje přibyly nové moderní spoupravy RegioShark. Od prosince pokrývají zhruba osmdesát procent všech vlakových spojů, které v kraji zajišťují České dráhy. Nasazení nových vlaků, které dráhy pořídily z evropských dotací pro Karlovarský kraj, přinesly i zvýšení zájmu cestujících, přibylo jich řádově o několik procent. České dráhy a německé Deutche Bahn se také dohodly na změnách časů u některých spojů, které vyjíždějí do Německa z Chebu. To umožnilo u dvou spojů, aby navazovaly na vlak z Karlových Varů, který do té doby přijížděl těsně po odjezdu vlaku do Německa.

INVESTIČNÍ AKCE SLEDUJEME

Jinak je to ovšem s otázkou, zdali kraj sám také investuje kraj do železniční infrastruktury či na její obnovi jinak přispívá. „Karlovarský kraj nemůže investovat do železniční infrastruktury, neboť není k takovým investičním výdajům ze zákona oprávněný. Železniční infrastruktura včetně zastávek a nádražních budov je téměř ve výhradním vlastnictví státu prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty nebo Českých drah,“ řekl Pánik.

Doplnil však, že kraj samozřejmě sleduje investiční akce v železniční dopravě kraje a je připraven být nápomocen tam, kde lze přispět ke zlepšení služeb v železniční dopravě pro občany.

Karlovarský kraj však zatím ve své regionální železniční dopravě vyslověně akutní problémy nevidí. „V současnosti je kvalita dostačující, ovšem pokud si to vyžádají změny související s rozvojem kraje, s podněty občanů, pak jsme připraveni vyvolat diskuze vedoucí ke zvýšení kvality,“ doplnil Pánik.

Co se týká dalšího možného využité regionálních tratí, Karlovarský kraj se při uzavírání smluv o závazku veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě řídí především zákonnou definicí dopravní obslužností, kterou se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol, úřadů, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení nebo za kulturou či sportem včetně dopravy zpět. „Vzhledem k velmi významné pozici našeho regionu, který je historicky světoznámým lázeňským cílem a patří k nejnavštěvovanějším částem země, podporuje Karlovarský kraj i systém půjčoven jízdních kol a elektrokol na vybraných vlakových nádražích a s tím spojenou přepravu vlaky,“ dodala krajská mluvčí Jana Pavlíková. Václav Čermák

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2020 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji