Stav železniční sítě není optimální, zní z Olomouce

logo olomouckeho krajeŽeleznice tvoří páteř dopravního systému Olomouckého kraje především tam, kde má kratší nebo srovnatelné cestovní doby s individuální dopravou. Pravidelnou taktovou dopravu skládají v regionu s ohledem na specifické požadavky cestujících na dojížďku do zaměstnání a škol. Sestavením dlouhých linek (například Šumperk – Nezamyslice) se snaží dosáhnout vysoké efektivity ve využití vozidel a spolehlivějšího spojení. Železnici považují za ideální pro dojížďku na delší vzdálenosti.

V kraji se často potýkají s problémy při řízení provozu na hlavních koridorových tratích. „Intenzivní provoz na koridorových tratích je pro nás problematický. Naše regionální vlaky jsou předjížděny zpožděnými dálkovými vlaky v nevhodných stanicích. Často také dochází k přenosu zpoždění z vlaků dálkové dopravy na regionální vlaky, což destabilizuje naši nabídku, komplikuje dojížďku do zaměstnání, do škol, narušeny jsou i přestupní vazby dále po trase na vlaky nebo autobusy,“ vysvětlil Krajským novinám náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Alois Mačák.

Přesto si počet cestujících, kteří využívají železniční dopravu v regionu, v Olomouckém kraji pochvalují. Olomoucké hlavní nádraží patří k jednomu z nejvíce vytížených v České republice, denně jím projdou desítky tisíc cestujících. Množství přepravených lidí je velmi závislé především na dodržování jízdního řádu, což se díky přestavbě uzlu Olomouc v poslední době vůbec nedařilo. Důsledkem byl dočasný pokles cestujících v regionálních vlacích na tratích kolem Olomouce. České dráhy vypraví v pracovní dny průměrně 581 osobních a spěšných vlaků, v sobotu 443 a v neděli 435. Celková délka železniční sítě v kraji je 578 kilometrů a cestující můžou využívat celkem 160 stanic a zastávek.

U stavu sítě železnic v regionu cítí vedení kraje rezervy. „S parametry koridorových tratí jsme vcelku spokojeni, ale u ostatních tratí vidíme nedostatky v podobě zanedbané údržby. Vnímáme také pomalou přípravu projektů,“ řekl Alois Mačák. Na kraji díky vytvořené a schválené systémové koncepci Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji s vazbou na Dopravní plán a související Střednědobou strategii činností KIDSOK, a rovněž spoluprací se SŽDC putují do kraje investice v odhadované výši 15 miliard korun.

V příštím roce také bude pokračovat rekonstrukce olomouckého hlavního nádraží a s ní též rozsáhlé výluky. Bude probíhat modernizace nástupišť, kolejí, zhlaví, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení. Práce by měli dělníci ukončit někdy v létě nebo na podzim příštího roku.

SPECIÁLNÍ VLAKY PRO TURISTY NEJSOU

Speciální vlaky pro cyklisty nebo lyžaře kraj neobjednává, přeprava sportovních potřeb je prý standardem v běžných vlacích. Kraj ale podporuje turistický ruch objednávkou víkendových a sezónních vlaků. Například na trase Litovel – Mladeč nebo sezónními a víkendovými spoji na Jesenicku. Snaží se též zajišťovat obsluhu regionů kompaktně tak, aby celková nabídka byla pro cestující (i turisty) pochopitelná a využitelná. Například na Jesenicku se kraji osvědčila stabilita nabídky a spolupráce vlaků a autobusů. Počet cestujících ve vlacích na Jesenicku v sezóně už několik let stoupá. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji