Regionální tratě nejsou v dobrém stavu, zní z kraje

logo1Pardubický kraj železniční dopravu považuje za klíčovou. Chyby, které v minulosti podle něj způsobil tehdejší organizátor veřejné dopravy společnost OREDO, se Pardubický kraj snaží napravovat, což je však složitý proces. Kapacita tratí v kraji je navíc prý na samé hranici únosnosti. V praxi to znamená, že když na kolejiště v regionu nasadí nové vozidlo, které je schopno rychlé dopravy, není možné využít všech jeho předností.

Největší zájem o cestování železniční dopravou v Pardubickém kraji zaznamenávají mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a mezi Pardubicemi a Přeloučí. Velký počet pasažérů cestuje také v úseku Letohrad – Ústí nad Orlicí – Pardubice. Ani na regionálních tratích v Pardubickém kraji nelze hovořit o nezájmu, který by vedl k zastavení osobní železniční dopravy. Denně vypraví národní dopravce v kraji v průměru 556 vlaků, v pracovních dnech je to 613 osobních spojů, o víkendu pak 468. Celkem ujedou v průběhu platnosti jízdního řádu 4 781 milionů vlakových kilometrů.

Se stavem železnic však na kraji příliš spokojení nejsou. Železniční síť připadá náměstkovi hejtmana zodpovědnému za dopravu a dopravní obslužnost Jaromíru Duškovi přetížená. „Kvalita dopravní sítě je hodnotitelná pouze podle jednotlivých tratí. Odmyslíme-li koridory, je kapacita dopravní cesty v Pardubickém kraji na hraně vyčerpanosti a v některých úsecích i za touto hranou. Regionální tratě, na nichž je cestovní rychlost v rozmezí 25 až 35 kilometrů v hodině, jsou ve stavu neodpovídající západoevropským standardům,“ uvedl Jaromír Dušek. Tomu se také nelíbí, že přestože tratě neodpovídají západoevropským standardům, poplatky za jejich použití se blíží hodnotám účtovaným u našich západních sousedů.

Jinak v současnosti až na dvě výjimky funguje kolejová doprava bez problémů. „Regionální tratě jsou v současnosti využívány všechny až na dvě výjimky. Jedna je způsobena nesjízdností trati v úseku Heřmanův Městec – Chrudim město a ta druhá je v úseku Chornice – Velké Opatovice, kde nemohou nalézt názorovou shodu na znovuzavedení dopravy v úseku Chornice – Skalice nad Svitavou,“ řekl Jaromír Dušek.

PŘIPOMÍNKA GENIÁLNÍHO STAVITELE

Železniční doprava neslouží jen k dopravě do zaměstnání a škol, ale především jako spojení do zajímavých míst regionu. Pardubický kraj letos objednal historické vlaky na části trati z Letohradu do Hanušovic a zpět. Tyto jízdy od června do září každou sobotu vozí turisty za přírodními i historickými památkami Králicka. Parní, ale i historické motorové vlaky měly ohromný ohlas a v příštím roce s nimi chce vedení kraje pokračovat.

V regionu si letos připomínali výročí spojená s drážním inženýrem Janem Pernerem. V tomto jubilejním roce totiž uplynulo 200 let od narození této významné osobnosti v oboru dopravy a zároveň i 170 let o jeho tragické smrti. Po celý rok 2015 se konají různé aktivity pro odbornou i širokou veřejnost. Velké oslavy začaly dvěma akcemi pro odbornou veřejnost, dopravní konferencí a silničním veletrhem konanými na začátku září. Na 200. výročí narození Jana Pernera, byla na pardubických Městských hřbitovech také odhalena zrekonstruovaná rodinná hrobka Pernerových, která je autorským dílem významného českého architekta Ladislava Machoně.

Vrcholem oslav pak byl Železniční den Jana Pernera v druhém zářijovém víkendu. Pro příchozí byl připraven rozmanitý program na nádražích v Pardubicích či v Rosicích nad Labem, na trati Česká Třebová – Pardubice jezdil parní vlak se zastávkami v Ústí nad Orlicí a v Chocni. Mezi Pardubicemi a Rosicemi byly vypraveny historické vlaky, výletní vlaky zamířily i do Slatiňan. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji