Kraj prosazuje modernizaci vozového parku

pl kraj logoKrajský úřad Plzeňského kraje objednává 5,04 milionů vlakokilometrů, přičemž dotuje provoz osobní železniční dopravy částkou 551,5 milionu korun. Vedle toho se kraj snaží prosazovat modernizaci vozového parku, ať už se jedná o nákup nových vozidel, například moderní motorové jednotky PESA nazývané RegioShark, nebo modernizaci starších vozidel, což je případ motorové jednotky Regionova. Kraj se také nebrání koncepčním změnám podoby provozu na základě analýz poptávky a potenciálu cestujících, a tak vznikají nová dopravní řešení, například nové spěšné vlaky z Plzně ve směru Mariánské Lázně a Cheb.

Na regionálních tratích objednává kraj zpravidla vlaky kategorie Os (osobní vlak), a to na základě svých finančních možností, poptávky cestujících v jednotlivých oblastech a možností alternativní – zejména autobusové - dopravy. „Přirozeně se snaží kraj objednávat vyšší objem spojů tam, kde je železnice alespoň trochu konkurenceschopná. Rozsah je limitován finančními možnostmi, ale s ohledem na konkurenceschopnost veřejné dopravy by kraj považoval za vhodné, kdyby finančních prostředků bylo dostatek a doprava by každý rok mohla být alespoň mírně posilována,“ říká hejtman Václav Šlajs.

Vlastní investice do železniční infrastruktury jsou především věcí Správy železniční dopravní cesty, která je pověřena její správou a tudíž i majoritními investicemi. Plzeňský kraj kupříkladu s podporou EU zakoupil několik informačních panelů, které cestující informují především o návaznosti mezi železniční a autobusovou dopravou. Lze je nalézt například v Klatovech, Rokycanech, Nezvěsticích, Sušici, Nepomuku apod. Zástupci kraje nebo organizátora se také pravidelně účastní jednání týkajících se zvýšení kvality infrastruktury a prosazují zájmy kraje s ohledem na přepravní poptávku a její prognózu v jednotlivých částech kraje Kraj se snaží podporovat budování nových přestupních uzlů mezi autobusy a vlaky a zvyšovat kvalitu stávajících.

OMEZENÍ KVŮLI VÝLUKÁM

Na nejdůležitějších železničních tratích na území Plzeňského kraje je v provozu i dálková doprava, kterou má v gesci především Ministerstvo dopravy ČR. S ministerstvem každoročně kraj či organizátor POVED spolupracují a snaží se vždy najít kompromisní řešení pro obě strany – je však nutné vnímat fakt, že dálková doprava zajišťovaná objednávkou ministerstva je páteří celé dopravní obslužnosti v Plzeňském kraji. Jedním z pozitivních výsledků dlouhodobé spolupráce s ministerstvem bude zastavování všech dálkových vlaků mezi Plzní a Chebem v železniční stanici Plzeň-Jižní Předměstí od začátku platnosti jízdního řádu 2015/16. V současné době výrazně omezují provoz nejen na páteřních tratích časté výluky a modernizační práce, které mají negativní dopady na cestující. Například mezi Plzní a Chrástem lze realizovat pouze jednokolejný provoz, nejen zde je však omezena kapacita železniční infrastruktury. „Z tohoto hlediska je situace nejhorší za dlouhou dobu, ale za několik let budou odměnou kvalitní a rychlejší infrastruktura. Velmi litujeme cestující, kteří musí strpět dopady výlukové činnosti, ale zároveň věříme, že za několik let moderní infrastrukturu ocení,“ vysvětluje hejtman.

Výluková činnost má v současné době negativní dopad také na počty cestujících. Celkově se však, co se počtu cestujících týče, situace zlepšila tam, kde byl zahuštěn provoz a zlepšeny přípojové vazby a tam, kde byla nasazena modernější či nová vozidla. Jedná se například o osobní vlaky mezi městem Rokycany a obcí Příkosice nebo Plzeňská linka Kozolupy – Blovice. Cestující začaly oslovovat nové spěšné vlaky z Plzně na Karlovarsko nebo přímé spojení z Plzně do Bezdružic. V letní sezoně jsou v rámci dopravní obslužnosti objednávané krajem posilovány především některá spojení do turisticky atraktivních oblastí. Jedná se kupříkladu o Bezdružicko, údolí řeky Mže či Železnorudsko. Cyklovlaky nejsou v kraji vedeny, kapacita pro cyklisty by měla být zajištěna v pravidelných spojích. V zimní sezoně se týká zvýšená frekvence především Železnorudska, kam je v tomto období mírně posilováno spojení a jsou nasazovány kapacitnější soupravy. Jana Bartošová

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji