Některé tratě jsou využívané na hranici přepravní kapacity

sckStředočeský kraj má k dispozici rozsáhlou síť železniční dopravy k zajištění potřeb cestujících v regionu. V současné době je objednávána železniční doprava na 49 železničních tratích. Využití tratí považuje kraj za dostatečné, dokonce se údajně v některých relacích se dostává na samotné hranici kapacity železniční dopravní cesty.

Fakt, že některé regionální tratě ve Středočeském kraji svoji kapacitou sotva stačí uspokojit poptávku cestujících, ještě neznamená, že jsou všechny spoje plně vytížené. „V některých lokalitách kraje s nižší přepravní poptávkou se snažíme zachovat provoz na regionálních železničních tratích s vhodnou kombinací s lokální autobusovou dopravou. Pro příští rok předpokládáme zachování stávajícího rozsahu dopravy, případně s mírným navýšením,“ uvedl tiskový referent kraje Petr Kučera.

Kraj říká, že využívání regionálních železničních tratí pro přepravu středočeských cestujících patří k prioritám kraje v oblasti dopravní obslužnosti. Jedná se totiž o nejekologičtější dopravní prostředek ve srovnání s autobusovou dopravou nebo dopravou individuální a ochrana životního prostředí je jednou z klíčových oblastí, na které se vedení kraje podle vlastních slov zaměřuje. Na řadě regionálních tratí má počet cestujících vzestupnou tendenci, především tam, kde je kvalitní infrastruktura, některé tratě počtem cestujících stagnují. „U nejvytíženějších příměstských linek došlo po dohodě s Českými drahami v posledních letech k posílení spojů, respektive kraj nasmlouval vyšší objem přepravy,“ doplnil Kučera.

To vše ukazuje na fakt, že se zavedením nových moderních vlakových souprav na regionální tratě šla její kvalita výrazně nahoru. Co se týče dopravní obslužnosti, na hlavních tazích je zajištěna dostatečně a případné další potřeby navýšení v souvislosti s demografickým vývojem především v obcích okolo Prahy se budou průběžně řešit tak jako dosud.

ZÁJEM OŽIVÍ I STOJANY NA KOLA

Co se týký investic do obnovy a údržby regionálních tratí, železniční infrastruktura a zastávky spadají do kompetence Správy železniční dopravní cesty. Kraj však v minulosti podpořil například výstavbu šesti železničních zastávek v lokalitě Hostivicka a Rudenska. Přínos kraje spočíval zejména v oblasti neželezničních částí zastávek, jako jsou stojany na kola, přístupové cesty nebo parkoviště P+R. „Tím došlo k výraznému oživení jedné z regionálních tratí. Prakticky okamžitě po zahájení provozu na nich musela být navýšena kapacita dopravy na příslušné trase,“ řekl Kučera.

Z pohledu celého kraje je tak železniční doprava ve středních Čechách na dobré úrovni. Nejlepší kvalita je dosahována v přípražské oblasti na hlavních železničních tratích, kde vlaky dosahují intervalu až patnáct minut mezi spoji a jsou zde nasazovány moderní velkokapacitní vozové jednotky. I to jsou fakta, která následně zvyšují zájem cestujících o tento druh dopravy.

Pro oblast turistického ruchu pak kraj využívá standardní železniční spoje, nejlépe je to vidět v období letní sezóny v oblastech povodí Sázavy a Berounky, kde je využívá hodně cestujících, třeba v dnes již legendárním Posázavském Pacifiku. Ve vlacích je většinou možná i přeprava jízdních kol. Stejně tak je velký potenciál v trati Mělník - Mladá Boleslav, která je však z důvodu katastrofálního stavu infrastruktury dlouhodobě uzavřena v úseku Mělník-Mšeno, kdy nyní probíhá rekonstrukce. Středočeský kraj navíc spolupracuje i s dalšími dopravci na vypravení příležitostných turistických a historických vlaků. Václav Čermák

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji