Komentář Jaromíra Duška k železniční dopravě

foto otvírák záříAsociace krajů ČR v současné době na svých jednáních řeší problematiku objednávání veřejné železniční dopravy po ukončení platnosti stávajících dlouhodobých smluv s  Českými dráhami, uzavřených podle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou. Důvodem je nejednotný názor Ministerstva dopravy ČR v této problematice.

Otevřeli jsme otázku aktualizace stávajícího Memoranda, které je nevýhodné a překonané (například došlo k oddělení provozovatele dráhy). Zároveň jsme zahájili jednání o přípravě nového memoranda, abychom se připravili na možnost možnost nákupu nových kolejových vozidel pro regionální osobní dopravu za podpory evropských fondů. Kraje v roli objednavatelů veřejné regionální dopravy stále považují železniční dopravu za páteřní a důležitou. Problémy však způsobuje podudržovaná dopravní cesta, která snižuje cestovní rychlost až na hodnoty okolo 25 – 40 km/h. AKČR řeší i tuto problematiku a snaží se o změnu přístupu provozovatele dráhy k regionálním tratím. Nelze totiž investovat do nových kolejových vozidel, která jsou konstruována podle norem UIC, aniž by nedošlo k úpravě dopravní cesty na normový stav pro provoz těchto vozidel. Nedobrý stav dopravní cesty také způsobuje velké množství závad na těchto vozidlech, což se projevuje na značné poruchovosti a citelné finanční náročnosti na opravy nových vozidel.

Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a člen Komise pro dopravu Rady AKČR

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji