Komentář Martina Netolického

netolickyNejhorší situace pro kraje bylo období let 2010 až 2013, kdy skutečně existovala taková nepsaná válka mezi krajskými samosprávami a státem, reprezentovanými odlišnými politickými reprezentacemi. To se bohužel projevovalo na tom, že krajům nebylo přáno a stát se k nim choval spíše macešsky. Důkazem toho je také rozhodnutí, které jde naprosto proti logice a principům decentralizace a proti veškerým moderním trendům v rámci Evropské unie, a to je zrušení regionálních operačních programů.

Většina států v Evropě naopak regionální operační programy zaváděla a my jsme byli ti, co je rušili, přestože byly nejlépe čerpajícími programy.Situace se výrazně změnila po volbách v roce 2013, kdy nastala konečně spolupráce mezi kraji, vládou a i dalšími ústavními institucemi jako je Poslanecká sněmovna, Senát a také prezident. Velmi se zintenzivnil kontakt Asociace krajů a vlády, nyní probíhají pravidelná setkávání čtyřikrát ročně a atmosféra je velmi pracovní.

Vláda také na základě vzájemné dohody pořádá své mimořádné jednání na téma státního rozpočtu na další rok. Kraje jsou tedy seznámeny se stavem veřejných financí a také s přípravou rozpočtu a s vládou také debatujeme krajské potřeby.

V současné době považuji za nesmírně důležité, aby se podařilo skutečně schválit nejenom ve třetím čtení, ale i v Senátu zákon o rozpočtovém určení daní na příští rok, který by nabyl účinnosti 1. 1. 2016 a pro kraje znamená návrat k příslušnému podílu na sdílených daních, a to je daň z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických a fyzických osob, tak jak to bylo před před rozhodnutím Nečasovy vlády omezit krajské zdroje.

Vzhledem k hospodářskému růstu, který v letošním očekáváme kolem 4,5 procenta, se zlepšuje daňová výnosnost, a díky tomu jsme schopni velmi efektivně naložit také se zdroji pro investice.

Kraje se snaží o systémovou podporu silnic II. a III. třídy, které v novém programovacím období nebudou moci být ze zdrojů Evropské unie financovány v takovém rozsahu jako doposud. Výpadek je nezbytné nahradit už z toho důvodu, že kraje o tyto prostředky přišly a získaly do svých majetků tyto silnice a je potřeba je udržovat. Naším cílem pro rok 2016 je získat částku alespoň tři miliardy korun, která bude částečně sanovat výpadek z eurofondů.

Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje a předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro fondy EU

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji