Krajští i státní silničáři spolupracují na přípravě přivaděčů k R35

r35Pardubice, 2. prosince 2015 – S přípravou výstavby rychlostní silnice R35 musí jít ruku v ruce i příprava silničních přivaděčů. A protože dálnice je ve vlastnictví státu, zatímco přivaděče jsou i na silnicích Pardubického kraje, svolali krajští silničáři koordinační schůzku všech dotčených orgánů. Výstupem je zadání úkolů projektantům hned několika aktivit.

Příprava výstavby rychlostní silnice R35 je úkolem Ředitelství silnic a dálnic ČR, které zpracovalo studii dopravní zátěže nejen na samotné komunikaci, ale i na přípojných bodech. Jinými slovy, už nyní lze předpovědět, kde dojde k nárůstu dopravy a kde bude potřeba vytvořit tzv. stavebně-technické podmínky s cílem zajistit bezpečnost silničního provozu, učinit např. protihluková opatření a zvýšit komfort cestování. Pardubický kraj na přípravu těchto projektů získal od státu dotace prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury v řádech desítek milionů korun. „Pardubický kraj již v roce 2016 podepsal se státem memorandum, ve kterém se stát zavazuje k dopravním stavbám navazujícím na rychlostní silnici R35. Poskytnutí dotací je konkrétní ukázkou plnění memoranda,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Koordinační schůzka, které se účastnili zástupci Pardubického kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury i projekčních kanceláří, se zabývala pěti konkrétními projekty. Tři z nich jsou spravovány Pardubickým krajem, další dva pak jeho příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Pardubického kraje. „Protože musíme být sjednoceni i s harmonogramy Ředitelství silnic a dálnic ČR a koordinovat naše práce s jeho aktivitami, bylo nutné svolat tuto schůzku. V této první fázi jsme jednali na úrovni zadavatele a projekčních kanceláří. V dalším kroku zapojíme i starosty dotčených obcí,“ prozrazuje náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Podle něj jsou v současné chvíli projekty v různém stádiu rozpracovanosti.

Ve správě krajských silničářů jsou projekty modernizací silnic II/315 a II/312 v úseku Týnišťko– Choceň – Žamberk a silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová. Přímo Pardubický kraj spravuje napojení silnice II/322 s R35 na mimoúrovňové křížení u Dašic, změny silniční sítě u Rokytna. Do plánu je zahrnuto také propojení severozápadního mimoúrovňového křížení u Vysokého Mýta směrem na Choceň a Žamberk. „U některých našich projektů jsou projekční práce zadány, jinde jsou dokonce už rozpracovány. Výsledné projekty budou sloužit jako dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a u Pardubického kraje i pro získání EIA (vliv stavby na životní prostředí). Až budou projekty zpracovány, požádáme o dotace na jejich realizaci,“ vyjmenovává nejbližší kroky do budoucna ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

V péči Ředitelství sinic a dálnic ČR je hlavní přivaděč směřující od Lačnova přes Opatov po silnici I/43, dále potom po silnici I/14 do České Třebové a Ústí nad Orlicí. Stavební aktivity na přivaděčích k R35 mají za cíl se vypořádat se změněnými dopravními poměry, které „pětatřicítka“ se svými křižovatkami v části kraje způsobí. Jedná se i o komfortní napojení zejména u obcí a měst Rokytno, Dašice, Vysoké Mýto, Choceň, Žamberk, Králíky, Letohrad, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji