Rada schválila posudek EIA pro tramvajovou trať

traffic night urban trolley tram streetcar 739487 pxhere.comStředočeský kraj usiluje o co nejrychlejší přípravu výstavby tramvajové trati z Kobylis do Zdib, Rada kraje i s ohledem na to vydala s předstihem posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).

Záměr tramvajové trati Kobylisy – Zdiby jsme odsouhlasili, pochopitelně za předpokladu, že realizace bude v souladu s územními plány obcí Zdiby a Sedlec,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Vyjádření si od kraje vyžádal Magistrát hlavního města Prahy, který provádí zjišťovací řízení.

Chceme tramvajovou tratí zlepšit komfort cestování pro obyvatele Zdib, Sedlece u Líbeznic, Dolní Chaber a přilehlých obcí. S myšlenkou na výstavbu tramvajové trati přišla Krajské správa a údržba silnic Středočeského kraje v roce 2016 a Magistrát hlavního města Prahy se s ní ztotožnil v roce 2018. Od té doby proběhla řada jednání a jsem ráda, že se blíží postupnými kroky uskutečnění projektu,“ řekla dále hejtmanka.

Závěr posouzení EIA konstatuje mimo jiné, že vliv uvolňování emisí na imisní koncentrace v okolí posuzovaného záměru je vyhodnocen jako přijatelný. Plánovaná tramvajová trať přinese spolu s navrženými parkovišti P+R útlum individuální automobilové dopravy v obsluhovaném regionu a umožní též redukci autobusové dopravy. Z hlediska vyhodnocení vlivů imisí na veřejné zdraví lze očekávat celkové snížení míry zdravotního rizika v dotčeném území, přičemž ani v částech s nárůstem imisní zátěže není třeba očekávat změny ve zdravotním stavu, které by se jakkoli projevily. (sck)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji