Registr podle svazu zatočí s elektrošmejdy

energieSvaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) spolu s velkými dodavateli energií plně podporuje záměr Ministerstva průmyslu a obchodu zřídit bez odkladů registr zprostředkovatelů prodeje energií. Návrh, se kterým počítá vládní novela energetického zákona, je důležitým opatřením ke kultivaci trhu s elektřinou a se zemním plynem.

Takzvaní energetičtí šmejdi jsou nedílně spojeni s činností zprostředkovatelů v energetice. Vítáme proto záměr ministerstva posílit pravomoci ERÚ, jenž by měl vést registr zprostředkovatelů stejně, jako ČNB vede registr zprostředkovatelů ve finančních službách. Stát musí být schopen dohledat, kdo nepoctivou smlouvu se zákazníkem podepsal, a mít nástroje na jeho potrestání. Dnešní situace, kdy se energošmejdi mohou schovávat v anonymitě, je nepřijatelná a musí co nejdříve skončit. Pevně věřím, že ERÚ dostane dostatek nástrojů tak, aby udělal v prodeji energií pořádek, protože ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů je uvedena v energetickém zákonu jako první z důvodů, pro které byl ERÚ v roce 2001 založen,“ řekl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Podle připravené novely energetického zákona má ERÚ prostřednictvím elektronického registru udělovat oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost v energetice na pět let s možností dalšího prodloužení. Mezi nové povinnosti zprostředkovatelů bude mimo jiné patřit informování spotřebitelů o skutečnosti, že s nimi jednají jako zprostředkovatelé, prokázání se osvědčením, doložení totožnosti, adresy sídla, identifikačního čísla a registračního čísla. Spotřebitelé navíc získají právo kdykoli bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích.

Tolik chybějící registraci zprostředkovatelů se trh aktuálně snaží vyřešit na vlastní pěst. Zodpovědní dodavatelé přijali přísná samoregulační pravidla v rámci Deklarace 2.0, včetně detailní kontroly práce zprostředkovatelů, někteří zprostředkovatelé vytvářejí vlastní seznamy energošmejdů. Tyto aktivity pomáhají vyřešit největší problémy, ale jedinou dlouhodobě udržitelnou cestou je novela energetického zákona a co nejrychlejší posílení kompetencí a kapacit ERÚ. Času jsme ztratili už dost a je proto zapotřebí, aby stát začal plnit svou roli,“ doplnil Prouza.

Do doby účinnosti novely energetického zákona se dohodl SOCR ČR s nejvýznamnějšími dodavateli energie na tzv. Deklaraci 2.0 na ochranu spotřebitelů. Její signatáři, mezi které patří skupiny ČEZ, innogy, E.ON, Bohemia Energy nebo společnosti MND či Centropol, se mimo jiné zavázali, že budou sami důsledně kontrolovat způsob prodeje u svých zprostředkovatelů. Pokud u některého z nich zjistí, že se dopustil neetických obchodních praktik, mají za povinnost vyžadovat okamžitou nápravu nebo s takovým zprostředkovatelem zcela ukončit spolupráci.

Podle statistik stále přibývá problémů a podání v souvislosti s aukcemi energií a se zprostředkovateli. V loňském roce řešil ERÚ přes 13 tisíc podání a v jednotlivých správních řízeních nařídil pokuty v řádech milionů korun. Samotné zprostředkovatele energií kontroluje Česká obchodní inspekce. Za poslední rok evidovala v souvislosti s působením energetických šmejdů přibližně 10 tisíc podnětů. (socr)

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji