Dotace pro inovativní projekty firem můžou dosáhnout až 75 %

inovace 2Firmy, které zavádějí do praxe inovace, aby bojovaly s koronavirem, podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Projektové záměry mohou firmy posílat do 15. května 2020.

Program schválený vládou v loňském roce je od začátku zaměřen na zavádění inovací s důrazem na aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace v malých a středních firmách.

Nyní jsou právě malé a střední podniky nejohroženější, zároveň je ale řada z nich schopná nabídnout užitečná řešení, která mohou napomoci celé společnosti ve vypořádání se s dopady krize, či mohou s trochou pomoci zavést takové podnikové procesy, které do budoucna omezí podobné hrozby jak pro zdraví zaměstnanců, tak pro hospodaření firmy,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Proto jsme připravili specificky zaměřenou soutěž, otevřenou pro inovativní projekty podniků ze všech hospodářských odvětví, kde umožníme relativně rychlé čerpání dotačních prostředků na až tříleté záměry. Projekty je možno začít řešit hned po podání žádosti, výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 31. srpna letošního roku.

V soutěži mohou být podpořeny projekty například v odvětví zdravotnické techniky a aplikací, které přinášejí nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování služeb. Dále projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních či logistických procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění. Zejména jde o projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Program i alokaci na něj máme schválenou již od minulého roku, nicméně díky změně, kterou schválila vláda 1. dubna 2020, nabízí tato soutěž atraktivnější podmínky pro uchazeče o dotaci,“ upřesňuje náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a doplňuje: „Bude možné uplatnit širší spektrum nákladových položek, včetně nákladů na přípravu projektové žádosti, a také bude umožněna nižší míra spolufinancování nákladů z vlastních zdrojů. Podíl dotace, při plném využití podpory de minimis, může nyní dosáhnout až 75 % uznaných nákladů projektu.(mpo)

 

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji