Ministerstvo dopravy dává prioritu mezinárodnímu projektu rychlostní silnice R49 Hulín – Púchov

Silnice ilustračkaZLÍN – Ministerstvo dopravy dává zelenou rychlostní silnici R49. Deklarovali to zástupci Ministerstva dopravy na společném jednání, které se uskutečnilo v pondělí 26. ledna. Jednání se účastnil náměstek ministra dopravy Kamil Rudolecký, poslanec Parlamentu ČR Petr Kořenek, senátor František Čuba, primátor Miroslav Adámek a další zástupci, kteří se podílejí na přípravě rychlostní silnice R49.

„Projekt propojení České a Slovenské republiky rychlostní silnicí R49 / R6 je pro nás základní prioritou,“ řekl úvodem náměstek ministra dopravy Rudolecký. Účastníci jednání připomněli tři oblasti přípravy od stavby Hulín – Fryšták, která dnes čeká na stavební povolení, přes úsek Fryšták – Lípa kde chce letos investor ŘSD dopracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovice – Horní Lideč - hranice se Slovenskem, s potřebou dopracování posouzení tohoto úseku z pohledu ekonomického, technického včetně potřeb ochrany životního prostředí.

 „Zařazení do transevropské dopravní sítě propojení České a Slovenské republiky jako devátého nákladního železničního koridoru (Praha - Česká Třebová - Hranice na Moravě - Púchov -Žilina - Košice - Čierna nad Tisou), včetně souvisejícího silničního propojení mezi ČR a SR rychlostní silnicí R49/R6 Hulín – Púchov, nás staví před potřebu efektivně spolupracovat a dokončit přípravu a realizaci do konce roku 2030,“ připomenul Jaroslav Drozd, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje.

Krajské město Zlín jako jedno z posledních krajských měst v ČR je dosud bez obchvatu, nebo alespoň vnitřního městského okruhu a silnice R49 v úseku Hulín – Fryšták – Lípa je spolu s R55 Hulín - Napajedla takovým obchvatem pro tranzitní dopravu. Dnes přetížený průtah třídou Tomáše Bati ve Zlíně je zátěží pro obyvatele a proto „říkáme R49 ano – potřebujeme tento projekt k dalšímu rozvoji města,“ zdůraznil primátor města Zlín Miroslav Adámek.

„Každý problém řeší konkrétní člověk,“ připomenul senátor a radní Zlínského kraje František Čuba a spolu s Jaroslavem Kučerou, radním Zlínského kraje odpovědným za dopravu, deklaroval připravenost Zlínského kraje aktivně spolupracovat na všech procesech přípravy a pomoci řešení úkolů, které jsou v kompetenci jednotlivých orgánů a úřadů.

„Dohodli jsme se na vzniku pracovní skupiny, kde budeme průběžně konzultovat aktuální dění souvisejícího s přípravou projektu R 49 a jednou za tři měsíce svoláme koordinační jednání, kde společně vyhodnotíme postup a průběh prací na projektu“ doplnil předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš, které spolu se Zlínským krajem dlouhodobě prosazuje projekt R49 a má v celé záležitosti koordinační roli při tvorbě technicko – ekonomických podkladů a úspěšného průběhu přípravy.

Jaroslav Kučera zároveň zdůraznil, že R49 je základní prioritou Zlínského kraje a připomenul vazbu na zkapacitnění silnice II/490 jako navazující úsek na R4902 u Fryštáku k ulici Sokolské, kterou připravuje Zlínský kraj z Integrovaného regionálního operačního programu. „Jsme připraveni spolupracovat při kontrole a naplňování harmonogramu zásadních úkolů k urychlení přípravy R49 v kompetenci jednotlivých účastníků jednání“ doplnil radní Kučera.

Zdroj: TZ Zlínský kraj 

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji