Stanovisko Asociace krajů ČR k sankcím přijatým EU vůči Ruské federaci

akcrAsociace krajů ČR dlouhodobě spolupracuje s podnikateli a firmami v jednotlivých krajích na posilovaní regionálních ekonomik,udržovaní a posilování zaměstnanosti a v rámci regionální ekonomické diplomacie i na podpoře rozvoje ekonomických vztahů s regiony v EU i mimo EU, včetně Ruské federace a Ukrajiny. Hluboce litujeme probíhajícího ozbrojeného konfliktu a všech jeho obětí, věříme,že pouze diplomatické řešení může přinést zklidnění situace a ukončení ozbrojených střetů. Podporujeme zahraniční politiku vlády ČR, máme zároveň zájem na stabilních vztazích s regiony Ruské federace i Ukrajiny,které kraje ČR trpělivě budovaly v posledních 10 letech.

Zítra začnou platit nové zpřísněné sankce EU vůči Ruské federaci. Věříme, že vláda zohlední při jejich implementaci českých firem a subjektů, které realizují nebo mají nasmlouvány kontrakty v jednotlivých regionech Ruské federace či s podnikatelskými subjekty z Ruské federace.

Žádáme vládu o zpracovaní dopadové studie na český průmysl a ekonomiku země i jednotlivých regionů včetně cestovního ruchu a lázeňství a její projednaní s Asociací krajů ČR a podnikatelskými komorami či svazy.

Situaci v jednotlivých krajích budeme ve spolupráci se sociálními partnery-zaměstnavateli a odbory průběžně monitorovat prostřednictvím krajských tripartit.

V případě déletrvajících či rozšířených sankcí či eventuálních vznikajících sociálních problémů spojených například s ohrožením zaměstnanosti, požádáme o společné jednaní vlády, Asociace krajů ČR a dotčených sociálních partnerů-podnikatelských komor či svazů a odborů o možných kompenzačních opatřeních negativních dopadů uplatňování sankcí zejména na zaměstnanost v dotčených regionech.

Michal Hašek,předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje.

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji