Miroslav Novák k sociálním službám

novak miroslavPotřeby sítě sociálních služeb, stejně jako požadavky poskytovatelů, každoročně o stovky milionů korun převyšují naše rozpočtové možnosti. Tento stav se ani po přechodu dotačního řízení na kraje zásadním způsobem nezměnil, nicméně se domnívám, že jde krok správným směrem. Náš kraj je tak vzhledem k dobré spolupráci s obcemi blíž potřebám občanů než ústřední orgán státní správy, takže umí efektivně a hospodárně směřovat finanční prostředky vzhledem k podrobnější znalosti území a potřebnosti jednotlivých sociálních služeb ke konečným příjemcům, tedy poskytovatelům sociálních služeb.
Určitým vnímaným ohrožením je přetrvávající závislost na státním rozpočtu, kdy může mít jakékoli krácení státních prostředků, jež kraj sám o sobě nemůže ovlivnit, přímý dopad na poskytovatele sociálních služeb s jejich - v tuto chvíli již přímou - vazbou na kraj a jeho rozpočet.
V roce 2016 bude kraj v souladu s metodikou ministerstva práce a sociálních věcí poskytovat finanční prostředky žadatelům prostřednictvím tzv. vyrovnávací platby. Ještě v letošním roce by mělo zastupitelstvo rozhodnout o uzavření závazku o výkonu služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli, kteří jsou v síti sociálních služeb, a to na období let 2016-2017.

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji