Komentáře

Komentář Radima Jančury

225px Radim JancuraFungující regionální železniční doprava se může stát jednoznačným přínosem pro rozvoj daného kraje. Souvisí to především s kvalitními službami a aktivní obchodní politikou, které dokáží získat nové cestující, a to zejména z aut. Proto, aby se občané rozhodli dát masivně přednost vlaku před využíváním individuální automobilové dopravy, musí být ale splněno několik základních podmínek.

Číst dál

Komentář Zbyňka Hořelici k železniční dopravě

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen“SFDI“) je subjektem, který financuje výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Současně vykonává činnosti Zprostředkujícího subjektu operačního programu Doprava. Základním dokumentem, na základě kterého jsou realizovány výdaje na jednotlivé akce je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválený rozpočet SFDI. V tomto měsíci bude vládou ČR projednán návrh rozpočtu SFDI na rok 2016 a střednědobého výhled na roky 2017 a 2018. Návrh vychází z finančních rámců stanovených vládou ČR pro roky 2016 – 2018, přičemž rozpočet na rok 2016 je připraven jako vybilancovaný se zapojením odhadovaných zůstatků finančních prostředků SFDI ke konci roku 2015.

Číst dál

Komentář Jaromíra Duška k železniční dopravě

foto otvírák záříAsociace krajů ČR v současné době na svých jednáních řeší problematiku objednávání veřejné železniční dopravy po ukončení platnosti stávajících dlouhodobých smluv s  Českými dráhami, uzavřených podle Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou. Důvodem je nejednotný názor Ministerstva dopravy ČR v této problematice.

Číst dál

Komentář Stanislava Juránka ke školství

juraneks bigSnížení energetické náročnosti a provozu školních budov, řešení aktuálních havarijních stavů, ale také rozvoj školství s cílem zajištění nových technologií. Jihomoravský kraj investuje každý rok do škol a školských zařízení stamiliony korun. Samozřejmě se snažíme velkou část oprav směřovat na léto, ale ne vždy je to s ohledem na náročnost akce možné. Letos v období letních měsíců investujeme do oprav či rozvoje škol více než 100 milionů korun.

Číst dál

Komentář Jitky Ježkové

Momentálně MŠMT nedisponuje žádným investičním programem v oblasti škol zřizovaných krajem. Je ale realizován program pro školy zřizované obcemi a městy, a to k řešení nedostatku výukových kapacit. Pro programové období let 2014-2021 bude poskytnuta částka ve výši 1,5 mld. Kč, v prvních dvou letech realizace již byla rozdělena dotace ve výši 400 mil. Kč.

Číst dál

Jiří Běhnounek na téma sociální služby

behounek jiriLetos poprvé Ministerstvo práce a sociálních věcí přidělilo souhrnnou dotaci přímo do rozpočtů krajů, které nově rozhodují o dotacích pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb. I přes řady nejasností a krátký čas na zavádění nového modelu financování, kraje novou rozhodovací kompetenci úspěšně zvládly. Vzhledem k tomu, že kraje zodpovídají za plánování sítě sociálních služeb pro své obyvatele, je tento nový model jednoznačně krok správným směrem. V Kraji Vysočina jsme v radě i zastupitelstvu o penězích pro sociální služby rozhodli. První a druhou splátku státní dotace máme už na účtu a v průběhu července se všechny peníze ze státního rozpočtu dostanou poskytovatelům.

Číst dál

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji