Kraje mění dotační politiku. Má se zjednodušit

banknotes 82948 1280Mnoho krajů v České republice změní letos systém přidělování krajských dotací. Systém by se měl zjednodušit a být přehlednější. Kraje také v celé řadě případů navýšily peníze, které je možné prostřednictvím dotací čerpat.

Například Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo změny v dotační politice kraje, které jsou platné od počátku roku 2019. Do konce minulého roku bylo možné požádat kraj o dotaci v rámci několika desítek dotačních titulů, jež však měly rozdílnou formu vyhlášení, odlišné formuláře žádostí, závěrečných vyúčtování, smluv o poskytnutí dotace či podmínky dokládání dalších nezbytných údajů. „Od roku 2019 by se měly všechny programy sjednotit pod hlavičkou Fondu Vysočiny, díky čemuž budou mít jednotný charakter, stejný formulář žádosti a tak podobně,“ uvedl Dušan Vichr z odboru regionálního rozvoje. V rámci fondu budou vyhlašovány rovněž programy, kde i nadále bude zachován nesoutěžní charakter, což je například Program obnovy venkova Vysočiny.

Všechny změny jsou vedeny s úmyslem co nejvíce zpřehlednit celý systém poskytování dotací pro žadatele. Již v tuto chvíli lze zmínit několik pozitivních změn, jež budou mít dopad na žadatele. V rámci Fondu Vysočiny dosud platilo, že doplňování chybějících příloh nebylo možné. Nově bude platit, že pokud žadatel některou z příloh zapomene doložit, bude vyzván prostřednictvím e-mailu k jejímu doplnění do sedmi kalendářních dnů,“ sdělil Dušan Vichr.

Další změnou ze strany žadatelů jistě bude možnost nedodržení celkových nákladů akce bez následného krácení dotace, a to za podmínky, že žadatel dodrží minimální procentuální podíl stanovený programem a celý projekt zrealizuje.

ZRYCHLENÍ NA OLOMOUCKU

Ke změnám přistoupil také Olomoucký kraj. Pro rok 2019 se krajská samospráva zaměřila především na zrychlení procesu vyhlašování dotačních programů a zjednodušení obecných pravidel, která budou upravována na míru jednotlivým dotačním programům. Na internetových stránkách Olomouckého kraje budou v roce 2019 průběžně zveřejňovány tematické seznamy vyhlašovaných dotací a další pomůcky pro žadatele. Vznikají nové dotační programy a tituly, navýšeny budou finanční prostředky pro dotační programy. Nastaven je rovněž zjednodušený a transparentní proces schvalování dotací – vše s cílem usnadnit žadatelům veškeré úkony spojené s podáním žádosti o krajskou dotaci.

Další změna pravidel zohledňuje možné objektivní technické problémy při podávání žádostí, vzniklé na straně vyhlašovatele – v případě úplného výpadku systému v době 24 hodin před termínem ukončení přijímání žádostí v konkrétním dotačním programu bude umožněno prodloužit lhůtu pro příjem žádostí o dobu, po kterou tyto objektivní technické problémy na straně vyhlašovatele trvaly.

Nedávno se konaly také regionální semináře, které se zaměřily na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Seminář byl určen zástupcům obcí, od nejmenších až po ta krajská, ale také pro mikroregiony a místních akčních skupin. „Cílem semináře na Vysočině bylo přiblížit starostům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Dotace pro obce rostou v mnoha krajích, třeba v Pardubickém. Kraj se jim ale snaží pomoci i jinak. „Dlouhodobě se snažíme být starostům partnerem, a proto jsme iniciovali například změnu zákona, kterým je řešena systémová podjatost. Navrhli jsme právní úpravu, která řeší systémovou podjatost tak, že úřední osoba nebude moci být vyloučena ze správního jednání, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Jsem přesvědčený, že se nám tímto podaří odstranit obstrukce a zdržování správních řízení,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl také aktivitu kraje ve vztahu ke změně zákona o střetu zájmů. Zuzana Zlinská

 

Středočeský kraj

sck

Hejtman: Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)
Krajské město: Praha
Rozloha: 11014 km2
Počet obyvatel: 1287277
Hustota zalidnění: 116 obyvatel/km2
NUTS: Střední Čechy
Radní: Gabriel Kovács (ANO), Martin Kupka (ODS), Martin Macháček (STAN), Daniel Marek (TOP 09), Věslav Michalik (STAN), Jaroslava Němcová (ANO), František Petrtýl (ANO), Vít Rakušan (STAN), Jan Skopeček (ODS), Ivo Šanc (STAN)
Koalice: ČSSD a KSČM
Počet obcí s rozšířenou působností: 26
Počet členů rady: 10
Počet členů zastupitelstva: 65

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji