Kraj hlásí „sekeru“ až 56 milionů

logo olomouckeho krajeAni Olomoucký kraj se nevyhnul problémům s financováním sociálních služeb. Přestože dostal pro letošní rok o dva miliony vyšší dotaci, celkový výpadek v rozpočtu určeném na sociální služby v regionu tvoří téměř 56 milionů korun. Nedostatek je způsoben především vládou posvěceným zvyšováním platů zaměstnanců sociálních služeb.

„Nový způsob financování sociálních služeb respektuje principy určené Ministerstvem práce a sociálních věcí v Rozhodnutí o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí. Dotace jednotlivým sociálním službám schválili krajští zastupitelé v únoru, následně byly uzavřeny smlouvy a poskytovatelé sociálních služeb obdrželi první splátku dotace. Na základě zkušeností z letošního roku byly nyní upraveny a připraveny dokumenty nezbytné k zajištění financování sociálních služeb v roce 2016,“ popsala vedoucí odboru sociálních věcí Olomouckého kraje Irena Sonntagová. Olomoucký kraj se v současnosti chce zaměřit zejména na boj s nedostatkem financí pro sociální oblast. „Důležitým úkolem pro příští období je nastavení finančně udržitelné sítě sociálních služeb, která bude v dostatečné kapacitě naplňovat potřeby občanů Olomouckého kraje. Takové nastavení je nezbytné ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb,“ uvedla Irena Sonntagová. Meziroční zvýšení státní dotace podle ní kraji příliš nepomohlo, protože opominulo několik faktorů, se kterými se sociální služby v regionu potýkají. „Přestože byla dotace ze státního rozpočtu v letošním roce vyšší zhruba o dva miliony korun než v roce 2014, nelze ji považovat za dostatečnou. Nezohlednila výpadek ve financování sociálních služeb způsobený ukončením individuálního projektu, který zajišťoval financování vybraných služeb sociální prevence. Navýšení účelové státní dotace o uvedené dva miliony korun navíc rovněž nepokrylo deklarované navýšení platů pracovníků poskytujících sociální služby. Celkový výpadek činí zhruba 56 milionů korun a probíhají jednání o jeho dofinancování,“ řekla Irena Sonntagová. Podle jejích slov se Olomoucký kraj ve spolupráci s obcemi a poskytovateli sociálních služeb zaměří na naplnění opatření uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 2017.

NA KRAJ SPOLÉHAJÍ V PROSTĚJOVĚ

 

Nedostatek peněz pociťují i v Prostějově v Centru sociálních služeb. „Letošní rozpočet na naše služby a na náš provoz stále nemáme plně pokrytý. Praxe vždycky byla taková, že nám zřizovatel na konci roku chybějící částku, podle aktuálních potřeb naší organizace, doplácel. Předpokládáme proto, že letos tomu nebude jinak,“ vyjádřila naději v zajištění prostředků pro sociální služby ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. Miluše Lišková. Chybějící částka je vysoká. Pohybuje se v řádech milionů korun. Miluše Lišková nevěří v naplnění nejčernějšího scénáře, tedy že by peníze na provoz služby nedorazily. „Domnívám se, že tato situace nenastane, protože náš zřizovatel vždycky situaci řešil tím, že naše náklady na konci roku pokryl. Neuvažujeme v současnosti o tom, že by tomu letos bylo jinak. Samozřejmě chybějící částka je tak vysoká, že by nebylo možné zajistit naše služby v současném rozsahu, museli bychom hledat úspory či omezení, abychom do konce roku vyžili. Ale s tímto nepočítáme, protože v minulosti byla situace obdobná a vždy jsme na konci roku rozpočet dokrytý měli,“ řekla Krajským novinám ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov Miluše Lišková. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji