Nedostatek peněz na sociální služby řeší každý rok

logo1V Pardubickém kraji je registrováno celkem 102 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 241 služeb. Dále tady působí poskytovatelé sociálních služeb s nadregionální, případně celostátní působností. Síť služeb je tvořena celkem 125 poskytovateli poskytujícími 285 sociálních služeb. Řada služeb rovněž zajišťuje péči o občany Pardubického kraje mimo jeho území. Podle slov radního zodpovědného za sociální věci Pavla Šotoly se kraj každoročně potýká s nedostatkem peněz na sociální služby.

 

Změna kompetencí ve financování sociálních služeb neměla podle člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor Pavla Šotoly vliv na fungování sociálních služeb v regionu. Připustil ale, že peněz na sociální služby se od státu nedostává v potřebné míře a nabídl své řešení. „Každoročně se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na zajištění a rozvoj sítě sociálních služeb. Téměř pravidelně poskytovatelé sociálních služeb obdrží ze státního rozpočtu částku, která nestačí na pokrytí nákladů služby po celý rok. To velmi negativně ovlivňuje stabilitu celého systému. Proto se na financování sociálních služeb podílí i Pardubický kraj a některá města a obce. Tuto situaci by jistě vyřešilo víceleté financování, například jak jej známe ze zkušeností při čerpání prostředků z evropských fondů. Tento způsob financování by umožnil stabilitu i potřebný rozvoj služeb,“ uvedl Pavel Šotola. Zároveň nastínil, na co se nyní kraj zaměří v oblasti sociálních služeb. „V letošním roce budou zpracována pravidla tvorby krajské sítě sociálních služeb, která jsou klíčová pro financování služeb formou vyrovnávací platby. V následujících letech se chceme zaměřit na kontrolu efektivity sociálních služeb, abychom zajistili, že vynaložené finanční prostředky budou využity maximálně účelně ve prospěch řešení potřeb obyvatel kraje,“ sdělil Krajským novinám Pavel Šotola. V delším časovém horizontu se chce kraj zaměřit, mimo jiné, na řešení otázky stárnutí populace. „V Pardubickém kraji aktuálně probíhají projekty zaměřené na transformaci pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. Cílem těchto změn je poskytovat podporu a péči v maximálně možné míře v přirozeném prostředí, v komunitě. V budoucnu bude Pardubický kraj řešit rovněž rostoucí počet seniorů závislých na pomoci jiné osoby, včetně seniorů se specifickými potřebami a seniorů s nízkými příjmy. V souvislosti se záměrem vzniku sociálního bydlení očekáváme rovněž změny ve struktuře služeb sociální prevence, zejména služeb azylových domů, krizové pomoci, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,“ uzavřel radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

VE SLATIŇANECH SPOKOJENOST

Pardubický kraj zřizuje Domov sociálních služeb Slatiňany, který se zabývá komunitní prací s mentálně a tělesně postiženými. „Nepocítili jsme rozdíl ve změně zdroje financování, z našeho pohledu jde vše plynule,“ řekl Krajským novinám ředitel Domova sociálních služeb Slatiňany Miroslav Kubín. Ten dále uvedl, že se mu objem finančních prostředků od kraje na činnost DSS zdá dostatečný. „Právě jsme dokončili transformaci, kdy jsme přestěhovali 144 klientů do nových domácností, které se nachází v šesti okolních obcích a městech. To je věc, která přispěla k úrovni poskytovaných služeb jak klientům, tak jejich rodinám,“ vyjádřil se Miroslav Kubín. Tento projekt „přeměny“ největšího sociálního ústavu v Česku vyšel na necelých 185 milionů korun. Část transformace byla hrazena Evropskou unií, zbytek zůstal na státu a Pardubickém kraji. Lukáš Zitka

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji