Teplá prochází rozsáhlou rekonstrukcí

teplaMezi významné investice na podporu kulturního bohatství České republiky, které jsou spolufinancovány z evropských dotací, patří obnova kláštera premonstrátů v Teplé.  Dotace z Integrovaného operačního programu v tomto případě činí úctyhodných 500 milionů Kč. Z 85% se na ní podílí Evropská unie a z 15% státní rozpočet. „Předmětem rekonstrukce národní kulturní památky Premonstrátský klášter v Teplé bylo jižní křídlo prelatury a obnova štolového systému a přilehlé opatské zahrady a jižní a východní křídlo konventu,“ přibližuje projekt Vilém Frček z Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Během oprav bylo objeveno množství archeologických nálezů v areálu objektu. Ty byly zakonzervovány a zastřešeny k prezentaci. Současně bude zpřístupněn unikátní štolový systém. V opravených budovách budou učebny, dílny a také reprezentační prostory – zejména bývalý opatský byt, kde se budou konat koncerty nebo jiné kulturní a společenské akce. V opatském bytě byly zrestaurovány fresky a štuková výzdoba.  V chodbách budou rozmístěny informační panely s texty a obrázky, popisující vznik a význam kláštera a proces jeho obnovy.

„Vzdělávací a umělecké aktivity budou realizovány pod souhrnnou hlavičkou „Hroznatova akademie“ podle zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty. Většinu aktivit budou zajišťovat partneři projektu - město Teplá, katedra historie FFUP Olomouc, Občanské sdružení Víra a světlo Brno, ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, ZUŠ Fryderyka Chopina Mariánské lázně, ZUŠ Nejdek, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček s.r.o. a Náš region, o.s.,“ říká Vilém Frček.

KLENBY BYLY SANOVÁNY UHLÍKOVÝMI VLÁKNY

Zajímavostí je, že při rekonstrukci kláštera byly mimo jiné použity i takové technologie, které se ještě široce nepoužívají, neboť jsou stále ještě součástí výzkumných projektů. Jedná se například o technologii sanace kleneb pomocí uhlíkových vláken, která byla aplikována ve spolupráci s vědecko-výzkumným týmem z fakulty stavební ČVUT. Celý projekt obnovy kláštera by měl být dokončen do konce června 2015.

Premonstrátský klášter v Teplé byl založen českým šlechticem Hroznatou z Teplé.  Opatský kostel byl postaven v letech 1193-1232. Je dlouhý 62,25 a vysoký 15,6 m. Exteriér kostela je cennou ukázkou přechodu románského slohu v gotický a je nejstarší svého druhu na našem území. Na přelomu 17. a 18. století proběhla barokní přestavba kláštera. Upraven byl nejen interiér kostela, ale i střechy jeho věží a okna, nově postaveno křídlo prelatury a konventu. Klášterní knihovna je se svými 100 tisíci svazky druhou největší svého druhu u nás.  

Klášter za dobu své existence poznal vzestupy ale i pády. Tak v roce 1380 byl vylidněn morem, těžké časy zažíval v době reformace, značné škody utrpěl za třicetileté války,  v letech 1641 a 1648 byl vydrancován Švédy, v roce 1659 vyhořel. Období Josefinizmu klášter ustál, k jeho uzavření došlo až v roce 1950. Budova kláštera se následně na 28 let proměnila v kasárna  Československé lidové armády. Kostel a knihovna byly od roku 1958 zpřístupněny k turistickým prohlídkám. Po odchodu armády budovy dále chátraly. V roce 1990 byl klášter navrácen řádu premonstrátů ve velmi zanedbaném stavu. Největší hrozbou byla voda, která se při každém větším dešti v základech hromadila, neboť původní štolový systém odvodnění byl zničen a z větší části zasypán. Pokud by před 20 lety nezačaly první práce na záchraně kláštera, dnes by byl zřejmě úplně zdevastován.

 Jana Bartošová

 

Nepřehlédněte

„V civilizované zemi rozhodují o regionálních záležitostech nikoliv jmenovaní úředníci jako za císaře pána ale zvolená samospráva,“

říká v rozhovoru k patnácti letům krajů hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

netolickyČeské a moravské kraje slaví patnácté narozeniny. Od doby svého vzniku, kdy jejich úřady fungovaly takřka v polních podmínkách, prošly velkým vývojem a změnily se v sebevědomé samosprávné celky respektované na centrální politické úrovni. O tom všem jsme hovořili v „narozeninovém“ rozhovoru s nejmladším ze současných hejtmanů Martinem Netolickým, který stojí v čele Pardubického kraje.

Krajské noviny na Facebooku

Redakce

Krajské noviny Evropské vydavatelství, s. r. o.
kancelářská budova P8, č.p. 80
533 53 Pardubice – Semtín
redakce@evropskevydavatelstvi.cz
telefony: 466 611 139, 777 100 388
© 2024 Krajské noviny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Akceptuji